Column: We groeien uit elkaar

Columns

RECENSIES

COLUMNS

LAATSTE REACTIES

Ai, de auteur maakt weer een klassieke fout. Er zouden meer mannelijke studenten naar de PABO zijn gekomen. Als argument wordt gegeven dat hun aandeel in procenten is gestegen. Maar dat aandeel kan ook stijgen als de hele PABO populatie is gedaald!
Ook bij de eventuele nieuwe wet zie ik weer welk lange traject er door ons weer afgelegd dient te worden voordat wij zelf op een waardige manier dood kunnen gaan. Ook de nieuwe wet is nog steeds een 'mogen' en daarna pas 'kunnen'.
Als je vrouw overleden is en al je vrienden van vroeger en je kampt al een paar jaar met depressie wil je gewoon dat het ophoudt, U denkt te simpel over het lijden van ouderen. alsof ze puur dood willen omdat ze maatschappelijk gezien geen nut hebb
Mijn intense medeleven met allen die Marja hebben gekend en in de eerste plaats aan haar familie. Marja en ik kenden elkaar goed uit de tijd van Achmea en ik ben blij dat ik haar een paar jaren geleden nog heb ontmoet bij Avans in 's-Hertogenbosch.
TRENDING OP SOCIAL
Volg voor het laatste nieuws @PuntAvans

Volg Punt.