LAATSTE REACTIES

Een international classroom helpt om studenten bewust te maken van grensoverschrijdende (milieu)problemen en de verschillende perspectieven daarop. Het bereidt ze voor op een internationale carrière. Graag dit dus niet beteugelen.
Als docent bij de internationale milieukundeopleiding ESSET kan ik beargumenteren dat een internationale classroom (dus het benutten van een universele, internationale taal EN het hebben van internationale studenten) een sterke meerwaarde biedt!
Elk potje kost 50 cent hoe kom je dan ooit aan het bedrag ''€1393.89''
Zoiets bestaat toch al..... een pinpas