Terug naar overzicht

AMR-verkiezingen: ‘Visie van de diensten ontbrak’

13 medewerkerskandidaten en 12 zetels. De verkiezingen van de Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad worden gehouden van 25 tot en met 27 maart. De kandidaten stellen zich voor.

Conchita Lopez: ‘De deur staat open’

Bij welke academie of dienst ben je werkzaam en hoeveel jaar werk je voor Avans?
‘Ik ben werkzaam bij de Diensteenheid Financiën en Studentenadministratie (DFS) en ben inmiddels 25 jaar in dienst bij Avans en zijn rechtsvoorgangers.’

Waarom wil je lid worden van de Avans Medezeggenschapsraad?
In mijn rol als voorzitter van de Dienstenraad DFS, werd ik geconfronteerd met het feit dat er door de AMR besluiten werden genomen die ingrijpende gevolgen hadden op de uitvoering en het beleid van de processen binnen de dienst. Navraag leerde dat er vanuit de ondersteunende diensten geen vertegenwoordiger zitting had in de AMR, hierdoor ontbrak in het besluitvormingsproces de standpunten en visie van de diensten. Omdat de AMR juist een orgaan is waar alle medewerkers van Avans gehoord kunnen worden en een stem hebben, vind ik dat iemand vanuit de dienst deze kans moet pakken.’

Wat zou jij als  medewerkerslid willen aanpakken binnen Avans, wat moet er anders?
‘We hebben de afgelopen jaren een aantal grote stappen gemaakt in het optimaliseren van de bedrijfsvoering van Avans Hogeschool, maar om het nog verder te verbeteren zou het wenselijk zijn om vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid te gaan werken en  naar de keten van processen in plaats van naar “ieder zijn eigen winkeltje” te kijken.’

Hoe ga jij contact houden met je achterban?
‘Ik ben erg gericht op het persoonlijke contact en zal dit dus ook gaan opzoeken. Wanneer er onderwerpen op de agenda staan, zal ik proberen om zoveel mogelijk het gesprek aan te gaan met collega’s die betrokkenheid hebben met dit onderwerp zodat ik een helder totaal beeld krijg zodat ik de belangen zo goed mogelijk kan behartigen.
Daarnaast staat natuurlijk “mijn deur open” voor collega’s die zaken onder de aandacht willen brengen.’

Waarom moeten medewerkers op jou stemmen?
‘Vanwege mijn ruime werkervaring op verschillende terreinen ben ik breed georiënteerd en kan ik vanuit meerdere invalshoeken zaken benaderen. Daarnaast neem ik de verantwoordelijkheid om de belangen van mijn achterban zo goed mogelijk te vertegenwoordigen maar zal dit mogelijk op bepaalde momenten ook een uitdaging zijn.’

Van 25 tot en met 27 maart kun jij je stem uitbrengen op de kandidaten voor de AMR-verkiezingen. De komende weken stellen de kandidaten zich voor op de website van Punt. In het dossier vind je alle artikelen overzichtelijk bij elkaar.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?