Aanpassingen en correcties

De redactie van Punt wordt regelmatig gevraagd om artikelen aan te passen, namen en bronnen te verwijderen en beelden van personen offline te zetten. Het uitgangspunt van Punt is dat de redactie de integriteit van het archief vooropstelt en zulke verzoeken niet honoreert. De geschiedenis kan niet worden herschreven. Punt beroept zich op de uitspraak van de Raad voor de Journalistiek waarin staat dat de samenleving is gebaat bij goed functionerende, zo volledig mogelijk en dus betrouwbare archieven, waarvan de inhoud niet kan worden gewijzigd.
Er zijn uitzonderingen:

  • Punt streeft naar een onafhankelijke en juiste berichtgeving. Vanzelfsprekend past de redactie bij feitelijke onjuistheden de tekst aan. Deze kunt u melden bij punt@avans.nl.
  • Voor personen die in het archief van Punt voorkomen en die daardoor aantoonbare schade of negativiteit ervaren kan een uitzondering worden gemaakt. Deze personen kunnen een verzoek tot verwijdering of aanpassing indienen bij de hoofdredactie via punt@avans.nl. De hoofdredactie bekijkt het verzoek en besluit daarmee in te gaan of niet. Mocht uw verzoek niet worden gehonoreerd dan kunt u altijd contact leggen met de redactieraad van Punt via punt@avans.nl

Op de foto’s, teksten en video’s van Punt rust auteursrecht. Deze mogen niet zonder voorafgaande toestemming van de auteur worden gereproduceerd, tenzij expliciet anders staat vermeld. Mocht er op de site een foto staan zonder correcte bronvermelding, meldt het dan aan de redactie van Punt.