Colofon

Punt is het onafhankelijke nieuws- en opinieplatform voor Avans Hogeschool. De redactie bestaat uit professionele journalisten die dagelijks nieuws en verhalen, gerelateerd aan Avans Hogeschool, de studenten en medewerkers brengt. De missie van Punt is om aandacht te geven aan verhalen die urgent, opmerkelijk en bijzonder zijn. De meeste artikelen schrijft Punt zelf. Daarnaast staan er ook berichten op de site van het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP). Punt biedt een podium aan studenten en medewerkers voor opinievorming. Punt werkt in journalistieke onafhankelijkheid, geborgd door een redactiestatuut en bijgestaan door een redactieraad. Het nieuwsplatform heeft een eigen website punt.avans.nl. Daarnaast is Punt te vinden op sociale media: Instragram, Facebook, Tiktok en LinkedIn. Een keer per jaar verschijnt er een themanummer op papier.

De redactie

Larissa Gomes Meyer

Larissa Gomes Meyer

Redacteur

Levie Vriend

Levie Vriend

Redacteur

Susanne de Kroon

Susanne de Kroon

Hoofdredacteur

Suzanne Wolters

Suzanne Wolters

Eindredacteur

Sydney Douwes

Sydney Douwes

Redacteur

Columnisten
John Lousberg
Inge Duine

Vertaling
VU Taalcentrum

Fotografie
Loet Koreman

Website
Twize B.V.

Vormgeving magazine
Studio Knal

Illustraties
Mimesis
Klad

Redactieraad
Hans de Brouwer
Mark Hasperhoven

De Kring
Punt is aangesloten bij de Kring van Hoofdredacteuren