Terug naar overzicht

Avans mag 25 euro administratiekosten niet vragen

Onderwijsinstellingen mogen geen vergoeding vragen van studenten die zich te laat voor een tentamen inschrijven. Dat is wettelijk niet toegestaan, schrijft minister Bussemaker aan de Tweede Kamer. Avans gaat kijken wat deze uitspraak betekent voor de eigen regelingen. ‘Is een aanpassing noodzakelijk en op welke wijze?’

Bij veel universiteiten en hogescholen moeten studenten zichzelf inschrijven voor een tentamen. Zijn ze te laat en willen ze toch tentamen doen, dan moeten ze een vergoeding betalen. In januari kwam een Leidse rechtenstudent in het nieuws die 225 euro moest betalen omdat ze een paar keer te laat was. Avansstudenten betalen 25 euro aan administratiekosten.

Wel begrip
Minister Bussemaker heeft wel enig begrip voor zulke vergoedingen, blijkt uit haar antwoord op Kamervragen van partijgenoot Mohammed Mohandis (PvdA). Iedereen kan zich immers kosteloos inschrijven voor een tentamen en de vergoedingen zijn bedoeld om studenten alsnog de mogelijkheid te bieden tentamen te doen.

‘Maar het in rekening brengen van dergelijke extra kosten is niet toegestaan op grond van de wet’, voegt ze daaraan toe. Universiteiten en hogescholen mogen geen ‘boetes’ opleggen als studenten te laat zijn met hun inschrijving. Wel mogen ze een deadline schrijven voor de inschrijving. Wie te laat is, moet op een later moment tentamen doen.

Geen extra dienstverlening?
‘De reactie van de minister is duidelijk’, zegt Paul Rüpp, voorzitter van het College van Bestuur van Avans. ‘De wet staat geen vergoedingen van studenten toe om zich na sluitingsdatum nog in te schrijven voor een tentamen. De juridische vraag is nu of wij extra kosten die wij moeten maken om een student ter wille te zijn in rekening mogen brengen en indien niet dat een student dan een x aantal weken of maanden moet wachten om zich alsnog in te kunnen schrijven voor een herkansing van dat tentamen. Dat betekent strikt zijn en geen extra dienstverlening.’

De bestuursvoorzitter gaat met de Diensteenheid ICT en Facilitaire Dienst kijken wat de uitspraak van Bussemaker betekent voor de Avansregelingen. ‘Is een aanpassing noodzakelijk en op welke wijze?’

Studenten hebben zelf ingestemd met regeling
‘Het is overigens wel van belang te weten dat wij geen sancties hebben toegepast. Wij brengen slechts een deel van de door ons te maken kosten in rekening’, zegt Rüpp. ‘De reactie van de minister daarentegen is gelukkig zeer genuanceerd. Zij wijst én op het feit dat het een service is die ten dienste van de student in het leven is geroepen om te zorgen dat deze niet onnodig tijd verliest als hij zich alsnog, maar te laat inschrijft voor een tentamen. Maar kennelijk mist dat een wettelijke grondslag, waarmee naar mijn mening niet gezegd is dat het niet kan, want de wet verbiedt het ook niet expliciet. Én de minster zegt dat studenten via de Onderwijs- en Examenregeling hier zelf invloed en inspraak op hebben. Dat is bij Avans Hogeschool ook: daar hebben studenten via de academieraden ingestemd met deze regeling.’

Onderwijsinspectie
Universiteiten en hogescholen die studenten een vergoeding vragen als ze zich te laat inschrijven voor een tentamen, hoeven niet bang te zijn dat de Onderwijsinspectie morgen al op hun stoep staat.

Maar de Onderwijsinspectie staat nog niet klaar om uit te rukken. ‘Als wij signalen krijgen van studenten, gaan we handhavend optreden’, laat een woordvoerder weten aan het Hoger Onderwijs Persbureau. ‘Maar niet elke klacht is een signaal voor mogelijk onrechtmatig gedrag.’

Zwartboek
Vandaag presenteert het Interstedelijk Studenten Overleg een zwartboek vol klachten die sinds januari zijn ingediend bij het ‘meldpunt collegegeld’.

Punt. Of had jij nog wat?

Johan

Automatisch inschrijven voor een regulier cohort betekent voor studievertragers automatisch niet inschrijven. That's the problem. Alternatief: Niet inschrijven = niet deelnemen. Net als bij studielink. Klaar

2014-03-13 18:32:43

oud student

Beste avans, Nu deze uitspraak is gekomen, wat gaan jullie doen met het verleden? Vele studenten hebben ten onrechte administratiekosten betaald. Ik ben oud student @ avans Den Bosch en hoor graag hoe ik mijn 25 euro retour kan ontvangen!

2014-03-13 18:08:29

Edwin Otten

Maak het gewoon automatisch! is heel simpel hoor Avans.. if ( exam.course.checkEnrolled(student) ) { exam.participate(student); }

2014-03-13 16:53:40

B. van Hees

Ik betaal liever 25 euro dan dat ik een half jaar of jaar moet wachten om een tentamen alsnog te maken. In eerste plaats is het natuurlijk noodzaak om je tijdig in te schrijven. Dan heb je hier überhaupt geen last van.

2014-03-13 13:52:15

R M

automatisch inschrijven, helemaal mee eens!

2014-03-13 13:13:41

Francois

Helemaal mee eens, ik riep het aantal jaar terug al. Het is gewoon een service die hoort bij de dienst die wij als student (betalende cliënt) al afnemen bij Avans. Gewoon automatisch ingeschreven, en uitschrijven als je niet wilt deelnemen o.i.d.

2014-03-13 13:06:27

@ Anoniem

Het is niet eens relevant of een student niet mee zou willen doen; mocht de student tijdens het tentamen niet aanwezig zijn, dan wordt in Osiris gewoon NA (niet aanwezig) genoteerd. Lijkt mij ook geen probleem :)

2014-03-13 13:03:23

kaj

Middels het alternatief traject in het verleden, is het me vaak overkomen en heb ik me bij de beslissing neergelegd om alsnog de desbetreffende tentamens te doen. Wat wordt er nu gedaan met deze reeds verloren bedragen?

2014-03-13 12:58:27

Fleur

Ben ik het mee eens! Als je ingeschreven staat bij een opleiding ga je toch gewoon alle bijbehorende tentamens maken? Waarom wordt er vanuit gegaan van niet en moet je je apart inschrijven?

2014-03-13 12:49:51

Anoniem

Avans! Waarom niet iedereen automatisch laten inschrijven voor alle toetsen e.d.? Jullie hebben zo'n mooie ICT afdeling dat dit gemakkelijk te doen is. Waarom zou iemand niet mee willen doen voor een tentamen?

2014-03-13 12:35:30

Meer lezen?