Terug naar overzicht

Werkloosheid hbo’ers meer dan verdubbeld

De afgelopen vijf jaar is de werkloosheid onder afgestudeerde hbo’ers meer dan verdubbeld. 9 procent van hen heeft anderhalf jaar na afstuderen nog steeds geen baan gevonden.

Dat blijkt uit de nieuwe HBO-monitor die de Vereniging Hogescholen gisteren naar buiten heeft gebracht. In 2008, voordat de economische crisis uitbrak, was maar 4 procent van de pas afgestudeerde hbo’ers werkloos.

Na anderhalf jaar nog thuis
Studenten vinden vooral moeilijk een baan als ze van een agrarische, economische of sociaal-agogische opleiding komen: 11 procent van deze recent afstudeerden heeft geen werk. Zorg en techniek bieden meer kans, al zit 7 à 8 procent zelfs na anderhalf jaar nog thuis.

Maar het kan snel gaan. Twee op de drie hbo’ers (67 procent) heeft al meteen bij afstuderen een baan gevonden. Nog eens 14 procent doet er minder dan drie maanden over. Kennelijk wordt het lastig als het langer duurt.

Beter dan academici
Toch doen hbo’ers het op de arbeidsmarkt iets beter dan academici: van de jonge universitaire afgestudeerden is 10 procent werkloos. Onder mbo’ers is dat 12 procent.

Bijna driekwart vindt een baan op hbo-niveau, al wordt dat iets lastiger dan voorheen. Ook is het maandsalaris 3,7 procent lager dan vorig jaar, voornamelijk doordat de hbo’ers vaker in deeltijd werken.

Avans: 8 procent
Alumni van de Gereformeerde Hogeschool zijn bijna nooit werkloos. Slechts 2 procent komt niet aan de bak. Van de grotere hogescholen scoren de afgestudeerden van Fontys (6 procent werkloos) en de Hogeschool Utrecht (7 procent werkloos) naar verhouding goed. Avans kent een percentage van 8 procent.

Pabo

Maar jonge meesters en juffen van pabo De Kempel hebben minder geluk. Meer dan één op de vijf (22 procent) zit na anderhalf jaar nog werkloos op de bank. De Kempel is wel een uitschieter. Grote hogescholen als Inholland en de Hanzehogeschool Groningen komen tot een werkloosheidspercentage van 11 procent.

Doorstuderen
Studenten kunnen ook voor een vervolgopleiding kiezen. Dat doet ongeveer één op de vier hbo’ers. Aan sommige hogescholen zelfs één op de drie, zoals aan de Hogeschool van Amsterdam en Avans. Deze studenten tellen niet mee in de cijfers over de arbeidsmarkt van hbo’ers.

Net-afgestudeerd en op zoek naar een baan? Lees dan Punt 7. Deze special staat vol tips en trucs om aan een baan te komen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?