Terug naar overzicht

Grotere parkeerdruk rond Avansgebouwen

Deeltijd- en duale studenten mogen vanaf dit studiejaar tot 17.00 uur niet meer parkeren op de parkeerplaatsen van Avans. Naar verwachting zal hierdoor de parkeerdruk in de naastgelegen wijken van Avans groter worden.

De parkeerplaatsen van Avans in Breda en Den Bosch zijn eigenlijk te klein om plaats te bieden aan zowel deeltijdstudenten als medewerkers. Nu de extra parkeerfaciliteit bij het Amphia Ziekenhuis in verband met bouwwerkzaamheden niet meer beschikbaar is voor de hogeschool en de Avansparkeergarage in Den Bosch het afgelopen studiejaar overvol raakte, heeft het College van Bestuur besloten deeltijd- en duale studenten tot 17.00 uur niet toe te laten tot de eigen parkeerplaatsen. Voltijdstudenten mogen al langer niet parkeren op Avansterrein.

Betaald parkeren
De betreffende studenten zijn inmiddels geïnformeerd over alternatieve betaald parkeerfaciliteiten in de omgeving. In een brief en op de website van Avans wordt gewezen op alternatieve betaald parkeerfaciliteiten in de omgeving.

Vooral in Breda kan de maatregel extra overlast veroorzaken in de nabij gelegen wijken zoals Brabantpark. Nu al parkeren veel studenten hun auto in die wijk. De hogeschool vraagt studenten en medewerkers nadrukkelijk daar niet te parkeren in verband met hinder voor de bewoners, maar kan niet voorkomen dat in een aantal straten van de wijk het reeds bestaande probleem aanhoudt zolang gratis parkeren in de wijk mogelijk is.

Alternatieven
Avans heeft, in nauw overleg met de wijkraad en de gemeente, intensief gezocht naar alternatieven. Een aantal opties is bestudeerd, maar deze blijken in de praktijk niet uitvoerbaar, zo stelt de hogeschool in een persbericht. Zo is het gebruik van het braakliggende JEKA-terrein niet mogelijk door de uitbreidingsplannen van het Amphia Ziekenhuis. Een ‘park and ride’ vanaf het voormalig Hero-terrein of een pendeldienst vanaf het NAC-stadion zijn ook geen serieuze opties. Mensen parkeren liever gratis dichtbij dan dat ze gebruikmaken van dergelijke regelingen.

Vanavond vindt er een informatiebijeenkomst voor buurtbewoners plaats bij Avans in Breda.

Punt. Of had jij nog wat?

Remco

Maar is het parkeerprobleem in Den Bosch opgelost? Totaal niet. Na 10/11 uur kan je vaak niet meer in het Paleiskwartier parkeren en steeds vaker ook niet bij het Transferium. Een deel is opgelost voor de omwonenden,maar voor de rest is het een chaos

2014-08-22 21:47:27

Maria Kennis

Oplossen?! In Den Bosch was rondom de Onderwijsboulevard sprake van een soortgelijk probleem als voor de bewoners van Brabantpark in Breda. De gemeente Den Bosch heeft dit effectief opgelost op verzoek van de bewoners d.m.v. parkeervergunningen.

2014-08-20 15:14:26

Meer lezen?