Terug naar overzicht

‘Accountants gaan de wereld redden’

‘Financiële professionals zijn de afgelopen jaren niet positief in het nieuws gekomen. Is er nog wel een reden om deze beroepsgroep te vertrouwen?’ Diederik Zijderveld, lid van het College van Bestuur van Avans, is desondanks van mening dat juist accountants de wereld gaan redden. Zijderveld deed zijn opmerkelijke uitspraak gisteren tijdens het symposium Finance & Sustainability bij Avans in Breda.

‘De wereld redden? Moeten we niet de Russen stoppen in de Oekraïne, IS in het Midden-Oosten en zorgen voor vrede tussen Israël en de Palestijnen?’ Zijderveld benoemt dit allemaal als acute crisissituaties. ‘Maar daarnaast is er ook sprake van een sluipende crisis die alles te maken heeft met duurzaamheid en het opgaan van natuurlijke bronnen. Ik ben er van overtuigd dat accountants en andere financiële professionals die crisis zullen oplossen.’

Andere waarden
Hoe accountants dat gaan doen? Ook daar heeft het bestuurslid van Avans over nagedacht: ‘Er ligt een belangrijke taak voor financiële professionals om andere waarden in hun werk te incorporeren. Zij moeten instrumenten ontwikkelen die duurzaamheid een grote rol laten spelen. Pas dan wordt er echt geïnvesteerd in een duurzame wereld.’ Zijderveld ziet een taak voor Avans om via praktijkgericht onderzoek zo’n instrumentarium te ontwikkelen.

links: Hessel Abbink Spaink, foto Marijke Folkertsma

‘Is het zo dat we zonnepanelen propageren onder medewerkers maar tegelijkertijd steenkolencentrales financieren?’

Duurzaamheid, iedereen spreekt erover maar uiteindelijk blijkt financieel rendement het belangrijkste, zo signaleert Hessel Abbink Spaink, die op het symposium afscheid nam als Avanslector Finance & Sustainability. ‘Alleen geld telt. Kijk naar de pensioengelden van Avans. Die gaan naar het ABP. Dat is een grote speler op de markt. Maar weten we welke bedrijven met dat geld ondersteund worden? Is het zo dat we zonnepanelen propageren onder medewerkers maar tegelijkertijd steenkolencentrales financieren?’

Volgens Abbink Spaink zijn het vooral campagnes als die van Wakker Dier die bedrijven aanzetten tot duurzaamheid. ‘Ethiek telt steeds meer mee. Je ziet het ook bij supermarkten en hun toeleveranciers.’

Marleen Jansen Groesbeek, foto:Marijke Folkertsma

‘Wat doen pensioenfondsen en banken met je geld?’

Marleen Janssen Groesbeek neemt op 1 december het stokje over als Avanslector Sustainable Finance & Accounting. Momenteel is ze nog werkzaam bij DSM als Sustainable Manager. Zij riep tijdens haar lezing burgers op eigen financiële verantwoordelijkheid te nemen. ‘Wat doen pensioenfondsen en banken met je geld?’ Dat in samenwerking met een aantal trends in de financiële wereld zal er op termijn voor zorgen dat duurzaamheid en financiën echt samengaan.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?