Terug naar overzicht

Dodelijk virus: studenten teruggeroepen uit Uganda

De hogeschool Windesheim wil dat zeventien van zijn studenten uit Uganda naar Nederland terugkeren. Er is een dodelijk virus in het land opgedoken.

Het bestuur van de hogeschool Windesheim is bang dat de studenten besmet raken met het Marburg-virus, dat sterk op het ebolavirus lijkt. Het virus doodde onlangs een radiolaborant in Uganda, waar al eerder uitbraken van de ziekte waren.

Studenten maken stage liever af
Slechts twee studenten hebben het dringende advies opgevolgd, schrijft het regionale dagblad De Stentor. De andere studenten menen dat ze geen gevaar lopen en willen hun stage liever in Uganda afmaken.

Geen negatief reisadvies
De studenten zijn niet met het virus in aanraking gekomen en het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft geen negatief reisadvies. Maar Windesheim vreest dat repatriëring lastiger wordt als er toch een uitbraak komt en de grenzen worden gesloten.

‘Ofschoon de kans op besmetting gering is, wil Windesheim alle mogelijke gezondheidsrisico’s vermijden’, aldus de hogeschool. ‘Studenten die van dit advies afwijken, dragen daar zelf de volledige verantwoordelijkheid voor.’

Kosten worden vergoed
Het gaat om dertien studenten van de minor social work in Afrika, twee studenten van de opleiding sociaal pedagogische hulpverlening en twee studenten van business, media & recht. ‘Voor het vervolgen van hun studie is er geen noodzaak om in Uganda te blijven’, bezweert de hogeschool. ‘Bij terugkeer naar Nederland zal voor een goede opvang worden gezorgd. De hogeschool biedt deze studenten maximale ondersteuning om hun minor of studieproject in Nederland te vervolgen.’ Ook vergoedt de hogeschool eventuele kosten van de vervroegde terugkeer.

Het Marburg-virus veroorzaakt akelige symptomen, waaronder koorts, huiduitslag, geelzucht, delirium en inwendige bloedingen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?