Terug naar overzicht

‘Tentamenboete’ voortaan 20 euro?

Studenten die zich te laat inschrijven voor een tentamen zijn straks hooguit 20 euro kwijt om alsnog mee te mogen doen. Dat is het compromis tussen studentenorganisaties en instellingen, zei minister Bussemaker zojuist. Avansstudenten betalen momenteel 25 euro administratiekosten.

Minister Bussemaker zei dit tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Wettelijk mogen opleidingen geen geld vragen aan studenten die zich te laat inschrijven voor een toets. Toch heeft de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden onlangs besloten om de omstreden ‘tentamenboete’ weer in te voeren. Die bedraagt nu 25 euro. ‘Hoe kan het zo zijn dat een rechtenfaculteit ingaat tegen de wet?’, wilde D66-Kamerlid Paul Van Meenen weten.

De universiteit overtreedt de wet, beaamde minister Bussemaker. Een student uitsluiten van het tentamen omdat hij zich te laat inschrijft, dat mag wel. Maar daarmee zijn laatkomers nog veel verder van huis.

Wet moet worden aangepast
Om die reden hebben studentenbonden en instellingen afgesproken dat opleidingen 20 euro in rekening mogen brengen aan studenten die zich te laat inschrijven, zei minister Bussemaker. Daarvoor moet de wet worden aangepast, erkent ze, en dat kost tijd. In de tussentijd wil ze instellingen die al inschrijfkosten vragen liever niet op de huid zitten.

Daar namen niet alle Kamerleden genoegen mee. D66 wil dat de minister de wet handhaaft, en ook CDA, GroenLinks, SP hadden kritiek op haar ‘laconieke’ opstelling. ‘Als een meerderheid van de Kamer wil dat ik instellingen tot de orde roep, zal ik dat doen’, antwoordde Bussemaker. ‘Maar ik denk niet dat studenten daarmee geholpen zijn.’ Zonder steun van PvdA of VVD is er overigens geen kamermeerderheid.

Af van extra kosten
Navraag leert dat studentenorganisaties ISO en LSVb weliswaar akkoord zijn met het compromis, maar blij zijn ze er niet mee. Eigenlijk willen de studenten helemaal af van extra kosten, de tentameninschrijving zou automatisch geregeld moeten worden. Rosanne Broekhuizen van het ISO: ‘Maar we vinden het niet wenselijk dat studenten in het huidige systeem soms helemaal niet meer mee mogen doen aan een tentamen. Met dit compromis van 15 of 20 euro kunnen we leven.’

Punt. Of had jij nog wat?

MdB

Dat zal waarschijnlijk per inschrijving zijn Martijn...

2014-10-15 08:18:32

Martijn

Is het nu 20 Euro per tentamen of per toets? Aangezien een tentamen met gemak zelfs uit 5 toetsen kan bestaan, kan dat aanzienlijk schelen!

2014-10-14 18:20:31

Meer lezen?