Terug naar overzicht

Ingrijpende renovatie Xplora Breda en Den Bosch

Het Leer- en Innovatiecentrum (LIC) wil Xplora Breda en Den Bosch ingrijpend renoveren. De ontwikkelingen in het onderwijs gaan snel. Steeds meer leermiddelen zijn digitaal, multidisciplinair werken in projectgroepen wordt belangrijker en er is een veranderende informatiebehoefte.

Acht jaar geleden kwamen medewerkers van andere hogescholen en universiteiten naar Avans om te kijken naar Xplora. Het was en is een van de paradepaardjes van de hogeschool. Veel van de ideeën achter de leeromgeving zijn inmiddels overgenomen door andere onderwijsinstellingen, maar het LIC rust niet op haar lauweren. Het interieur heeft zijn beste tijd gehad, tijd om opnieuw een van de voorlopers te zijn.

Nieuw plan
De afgelopen tijd heeft het LIC onderzoek gedaan onder gebruikers van Xplora; studenten natuurlijk, maar ook medewerkers van academies. Na aanleiding van de resultaten van dat onderzoek is een nieuw plan geschetst van hoe de ruimtes er in de nabije toekomst uit moeten zien. ‘We hebben de schetsen gepresenteerd aan directies van de twee locaties en eigen medewerkers en die reageerden enthousiast’, zegt LIC-directeur Mirjam Woutersen.

Ook is het LIC bij anderen gaan kijken. ‘Het bleek al snel dat wij vooral ook moesten gaan kijken naar vernieuwende organisatie buiten het onderwijs. Naast onderwijsinstellingen zoals de TU Delft zijn wij daarom ook bij het LEF Future Centre van Rijkswaterstaat, DOK Delft, Rabobank en Microsoft gaan kijken. Vaak zijn bedrijven op het terrein van het faciliteren van ontmoetingen verder dan onderwijsinstellingen’, zegt adjunct-directeur Ellen Simons.

Zones
De grootste verandering is dat Xplora nog minder een ruimte wordt met overal dezelfde tafels en stoelen. ‘We gaan meer in zones denken. Een leescafé, een loungeplek, experimenteerruimtes en ruimtes waar studenten met anderen kunnen overleggen, concentratieplekken’, zegt Woutersen

‘Steeds meer leermiddelen zijn digitaal. Het aantal papieren boeken in Xplora neemt af’, stelt Simons. Het is niet zo dat het LIC stuurt op het wel of niet gebruiken van e-books. ‘Dat hangt vooral af van de behoeften van academies. Een aantal academies wil minder papieren boeken.’

Hotelfunctie
De nieuwe plannen brengen ook een veranderende rol voor Xplora-medewerkers met zich mee. ‘Je moet het meer gaan zien als een hotelfunctie. We moeten mensen tegemoet treden. Een open dienstverlening’, zegt Woutersen.

Nadat de eerste schetsen zijn voorgelegd aan het College van Bestuur zal het LIC opnieuw de hogeschool ingaan om uitvoerig de wensen van de gebruikers te verzamelen. De bedoeling is dat de eerste verbouwingswerkzaamheden in de zomer van 2015 uitgevoerd worden.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?