Terug naar overzicht

Nieuwbouw Avans Den Bosch dichterbij

Avans heeft plannen voor nieuwbouw op de Bossche Onderwijsboulevard. De Hogere Agrarische School (HAS) is als toekomstig huurder nauw betrokken bij de plannen voor een zogenaamd ‘ademgebouw’.

Het is al langer de wens van Avans om op de Onderwijsboulevard uit te breiden. De Bossche locatie blijft groeien, er is behoefte aan extra ruimte. Nu is Avans in Den Bosch versnipperd met gehuurde panden op het Hervenplein en aan de Parallelweg. Nu het nieuwe gemeentebestuur van Den Bosch open blijkt te staan voor een nieuw onderwijsgebouw aan de Onderwijsboulevard, lijken de plannen in een stroomversnelling te komen.

Generieke onderwijsruimtes
‘We trekken hierin samen op met de HAS’, zegt bestuurslid Marja Kamsma. ‘Ook zij hebben behoefte aan extra generieke onderwijsruimtes en labfaciliteiten. Bovendien werken opleidingen van beide hogescholen steeds meer samen in het AgriFood-programma.’

Avans heeft in Den Bosch behoefte aan extra ruimte, niet alleen omdat het fijn zou zijn om de gehuurde locaties op termijn af te stoten, ook omdat de vergunning van de noodlokalen op de Onderwijsboulevard een keer afloopt.

Groei van aantal studenten
Is nieuwbouw niet gevaarlijk? Komt er over een aantal jaren geen einde aan de groei van het aantal studenten? ‘Wij zijn ook niet gek, wij houden dat soort demografische bewegingen goed in de gaten. Stel dat het aantal jongeren fors daalt, dan nog zal het aantal hbo-studenten blijven groeien, steeds meer Nederlanders gaan een hbo-opleiding volgen. Bovendien gaat het hier om nieuwbouw op een van de meest gewilde locaties in Den Bosch. Mocht dat op termijn leeg komen te staan, dan kun je dat wel verkopen’, zegt Kamsma.

In het gisteren gepresenteerde bestuursakkoord van het Bossche college wordt melding gemaakt van een ‘ademgebouw voor Avans en de HAS met een openbaar karakter’. Wat daar precies mee bedoeld wordt, is lastig te zeggen. ‘De gemeente vindt het belangrijk dat het niet alleen een onderwijsgebouw wordt. De begane grond moet zo ingericht worden dat er activiteiten plaatsvinden waar buurtbewoners bij betrokken worden. Dan kun je denken aan horeca of winkels. Mogelijkerwijs hebben die een samenhang met AgriFood. Daar kunnen we zeker uitkomen.’

Onderwijsinnovatiefonds
In hetzelfde akkoord staat dat de gemeente een onderwijsinnovatiefonds in het leven roept en 8 tot 10 miljoen euro beschikbaar stelt voor nieuwe initiatieven in het onderwijs.

Punt. Of had jij nog wat?

MdB

Misschien een idee om de parkeervoorzieningen gelijk in het ontwerp mee te nemen? Dat schijnt nogal eens over het hoofd gezien te worden bij de nieuwbouw van Avans...

2015-01-26 09:15:35

Meer lezen?