Terug naar overzicht

Student wacht al vijf jaar op cijfer

Een student Integrale Veiligheid in Den Bosch heeft nog geen cijfer gekregen van een dossier dat hij in 2010 afrondde. De student geeft aan nooit terugkoppeling te hebben gekregen en wil na vijf jaar graag duidelijkheid. Daarom tekent hij beroep aan bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX).

Om het vak dat hij in 2010 volgde af te ronden, moest de student een tentamen maken en een dossier inleveren. De eerste keer dat de student het betreffende dossier inleverde, werd het niet goed genoeg bevonden. ‘Ik heb het dossier aangepast en voor de gestelde deadline opnieuw in het postvakje van de docent gelegd’, aldus de student. Voor deze tweede versie heeft de student echter nooit beoordeling gekregen.

Nadat de student anderhalf jaar lang gevraagd had naar zijn cijfer raakte het voor hem op de achtergrond. De student werkt inmiddels al fulltime en wil nu graag zijn studie afronden. Omdat hij nooit een cijfer kreeg voor zijn dossier kan de student niet afstuderen.

Bewaartermijn
De student heeft verschillende keren contact gezocht met de docent. Hij kreeg ook na herhaaldelijk e-mailen geen terugkoppeling van zijn cijfer. ‘Ik ben in mijn mail gedoken maar ik kon niks terugvinden’, aldus de docent die over de beoordeling gaat. ‘Ik wist niet dat het zo lang opgeslagen moest worden.’ Toch had de docent beter op de hoogte kunnen zijn. Rechter: ‘Meneer heeft geklaagd. Er gebeurt alleen niks mee. U heeft zelfs zijn e-mails verwijderd.’

Reconstructie moeilijk
De examencommissie vindt dat het cijfer van het dossier niet kan worden toegekend. ‘Het feit dat het zo lang geleden is, maakt reconstructie moeilijk. Er is weinig teruggevonden van de communicatie. Als er geen bewijs is voor het toetsen van de competenties weten we niet of de student het dossier heeft behaald. We kunnen daarom het cijfer niet toekennen.’

Geen verwijt
De student neemt niemand iets kwalijk. ‘Ik neem aan dat het door een samenloop van omstandigheden is misgegaan. Maar mijn cijfer moet ergens zijn,’ aldus de student. De rechter vindt het een kwalijke zaak. Rechter: ‘Het moet niet kunnen dat het dossier in rook is opgegaan.’

Het COBEX heeft het beroep van de student gegrond verklaard. De examencommissie moet met een gepaste oplossing komen.

Punt. Of had jij nog wat?

Krijg nou wat

Kerst en Pasen vallen op één dag. Het is de eerste keer dat de COBEX het beroep van de student gegrond heeft verklaard. Doorgaans krijgt een student nul op het rekest, waardoor men de moeite om een klacht in te dienen beter niet moet nemen.

2015-05-07 00:43:02

Rik

Op mijn mails werd ook nooit gereageerd eNa daardoor heb ik drie kwart jaar extra vertraging opgelopen. Ik kreeg twee weken geleden een bericht dat mijn mail van 28 Augustus 2013 verwijderd was zonder te lezen. Sommige docenten doen dit bewust....

2015-04-29 17:13:40

Meer lezen?