Terug naar overzicht

Hogescholen willen meer, meer, meer en minder overheid

Alles kan beter en de overheid moet zich er minder mee bemoeien. Dat staat in de zojuist gepresenteerde nieuwe ‘strategische agenda’ van de Vereniging Hogescholen, waarin het hbo de koers voor de komende tien jaar uitzet.

Meer, meer, meer willen de hogescholen de komende tien jaar doen. Daarbij zou de overheid zich terughoudend moeten opstellen. De hogescholen zien niets in nieuwe prestatieafspraken met het ministerie van Onderwijs. Ze blijven werken aan de kwaliteit van het onderwijs en willen meer excellentietrajecten bieden. Ook moeten er meer tweejarige hbo-opleidingen (associate degrees) komen. Ze willen studenten bovendien een moreel kompas meegeven ‘om in een complexe samenleving overeind te blijven’.

Zelfbewuste docententeams
Dat vergt nogal wat van docenten en daarom willen de hogescholen onder meer ‘zelfbewuste docententeams creëren door professional governance’. Ook zien ze mogelijkheden in blended learning en ’tijdflexibel en plaatsonafhankelijk leren’.

Hogeschool is geen supermarkt
Maar hoeveel flexibiliteit ze ook bepleiten, er is wel een grens: ‘Hogescholen trappen niet in de valkuil van ‘u vraagt, wij draaien’; de hogeschool is geen supermarkt met studenten als klant en bedrijven als betalende opdrachtgever. Hogescholen voegen vanuit hun ervaring en deskundigheid het nodige toe.”

De hogescholen willen ook meer lectoren, meer docent-onderzoekers en bovenal meer geld voor hbo-onderzoek en onderzoeksfaciliteiten. Lectoren zouden daarbij het recht moeten krijgen promovendi te begeleiden.

Verschil hogeschool en universiteit kleiner
In de toekomst zullen de verschillen tussen hogescholen en universiteiten kleiner zijn ‘en de overgangen vloeiender’, verwachten de hogescholen. Ze willen daarom ‘gelijkwaardige bekostiging van alle bachelor- en masteropleidingen en gelijkwaardige behandeling van verschillende soorten onderzoek.’

De strategische agenda ‘Wendbaar en weerbaar’ (.pdf) is zojuist in Den Haag aan minister Bussemaker van Onderwijs overhandigd.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?