Terug naar overzicht

FNV Jong start meldpunt stagemisbruik

Pas-afgestudeerden nemen vaak genoegen met een stageplaats als ze geen baan kunnen vinden. Werkgevers maken daar misbruik van, waarschuwt FNV Jong. De vakbond gaat voorbeelden verzamelen via een meldpunt.

‘We horen het vaak’, zegt voorzitter Esther Crabbendam. ‘Iemand loopt zogenaamd stage bij een bank en doet daar de administratie. Dat zou gewoon een baan moeten zijn.’

Wat is het verschil tussen stage en werk?
‘In een stage zou leren centraal moeten staan. Je loopt mee, iemand houdt in de gaten of het goed gaat, je krijgt niet de verantwoordelijkheden van een echte werknemer. Als je de taken van een gewone werknemer uitvoert, ben je geen stagiair. Dan zou je een arbeidscontract moeten krijgen.’

Overkomt dit vooral mbo’er of ook hoogopgeleiden?
‘Het komt op alle niveaus voor. We willen er meer zicht op krijgen, maar onze indruk is dat juist universitaire afgestudeerden er kwetsbaar voor zijn. Zij hebben tijdens hun studie geen stage gelopen en missen werkervaring als ze op de arbeidsmarkt komen.’

Hoogopgeleiden krijgen later meestal wel een redelijke baan. Is het dan zo erg als ze eerst stage lopen?
‘Het zou mooi zijn als ze in die stages echt iets leren, maar dat is vaak niet het geval. Dus is er sprake van verdringing en uitbuiting: die stages komen in plaats van echte banen en de stagiairs zijn gewoon onderbetaalde werknemers.’

Wie moet hier volgens jullie iets aan doen?
‘De arbeidsinspectie zou veel strikter moeten handhaven: wat zijn de taken en wat is de vergoeding die ertegenover staat? Je mag stagiairs niet uitbuiten.’

Moeten de jongeren niet voor zichzelf opkomen?
‘Velen van hen weten niet goed wat hun rechten zijn. Daar willen we ook iets aan veranderen. Wij kunnen hen helpen naar de inspectie te stappen en een klacht in te dienen.’

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?