Terug naar overzicht

Automatisch toegelaten ondanks numerus fixus

Bijna de helft van de hbo-opleidingen met een numerus fixus laat alle studenten toe die zich hebben aangemeld. Er zijn meer opleidingsplaatsen dan belangstellenden, dus hoeft er niet te worden geloot of geselecteerd.

Vanaf vandaag krijgen studenten van de Dienst Uitvoering Onderwijs te horen of ze na de zomer aan de fixusstudie van hun voorkeur kunnen beginnen. Veel hbo-studenten in spe kunnen met een gerust hart op vakantie: ze worden automatisch toegelaten.

Aantal aanmeldingen
Bij 63 van de 136 hbo-opleidingen met een studentenstop is het aantal aanmeldingen kleiner of gelijk aan het aantal opleidingsplaatsen. Dat betekent dat de uitslag van de loting en van selectieprocedures er niet meer toe doet.

Avans

Dit voorjaar ontstond er ophef toen hbo-opleidingen Chemie en Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek een numerus fixus invoerden. Hoe viel dat te rijmen met alle inspanningen om jongeren warm te maken voor een technische studie?

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek
In mei bleek uit voorlopige cijfers dat de twaalf techniekopleidingen een paar honderd studenten zouden moeten teleurstellen. Maar de definitieve DUO-cijfers tonen nu aan dat veel aanmeldingen zijn ingetrokken. De zes opleidingen chemie kunnen alle studenten toelaten. De zes opleidingen biologie & medisch laboratoriumonderzoek hebben samen slechts 63 aanmeldingen te veel; alleen Inholland en de hogescholen van Leiden en Rotterdam moeten studenten afwijzen.

Er waren dit jaar opnieuw aanzienlijk meer hbo-studies met een studentenstop dan in de jaren ervoor. Dat leidde al eerder tot kritische Kamervragen: misbruikte het hbo de numerus fixus niet om de beste studenten te kunnen selecteren en zo makkelijker te kunnen voldoen aan de prestatieafspraken met het ministerie?

Sluiproute
Minister Bussemaker antwoordde in 2013 dat de numerus fixus niet bedoeld is als sluiproute naar selectie aan de poort. Het is volgens haar “niet het middel om onderwijskwaliteit te verhogen”. Begin juni liet ze de Tweede Kamer weten dat ze de Onderwijsinspectie heeft ingeschakeld. Die moet uitzoeken of opleidingen misbruik maken van de mogelijkheden die de numerus fixus biedt.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?