Terug naar overzicht

Avansstudenten: ‘Impact radicalisering gigantisch’

ISsoldaat-max

Wat kan er gedaan worden om radicalisering onder jongeren tegen te gaan? Net-afgestudeerden Marco Hol en Michiel Kuiper bogen zich in opdracht van Jeugdzorg over dit vraagstuk. Marco: ‘We willen ons onderzoek nog verder uitrollen.’

Hoe hebben jullie dit onderzoek aangepakt?
‘We zijn op zoek gegaan naar lokale netwerken in grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Tilburg. Binnen deze lokale netwerken werken verschillende organen samen om radicalisering tegen te gaan. Denk hierbij aan gemeentes, politie, justitie en Jeugdzorg. Wij hebben gekeken hoe deze netwerken functioneren en wat er beter kan. Daarnaast hebben we mensen bezocht die in aanraking zijn gekomen met radicalisering, bijvoorbeeld een gezin waarvan een zoon is uitgereisd. Naast dit praktijkonderzoek hebben we ook uitgebreid literatuuronderzoek verricht.’

In welke grote stad wordt het beste samengewerkt?
‘Rotterdam kwam het beste uit de bus. Daar is de zorg flexibel georganiseerd door middel van sociale wijkteams. Bij eventuele signalen van radicalisering kan vervolgens makkelijk de politie of Jeugdzorg worden ingeschakeld.’

Over welke signalen hebben we het dan?
‘Recalcitrantie, vervreemding van naasten en de verheerlijking van geweld bijvoorbeeld. Maar er zijn honderden signalen mogelijk. Sommigen ervaren een identiteitscrisis. Veel allochtone jongeren worden thuis namelijk islamitisch opgevoed, terwijl er op een Nederlandse school heel andere dingen van hen worden gevraagd.’

Waarom radicalisering als onderwerp van jullie afstudeeronderzoek?
‘Arthur Schellekens, directeur externe betrekkingen bij Jeugdzorg, nodigde ons uit nadat ik op Twitter aangaf op zoek te zijn naar een afstudeeronderzoek. Jeugdzorg wilde graag een onderzoek uitvoeren met betrekking tot radicalisering. Toen al een actueel onderwerp, want de aanslag op Charlie Hebdo was net geweest. Maar toen dacht men nog aan een incident. Dat bleek echter niet het geval.’

Hoe groot is het probleem van radicalisering in Nederland?
‘Op een bevolking van 17 miljoen mensen is het aantal personen dat geradicaliseerd is of wellicht gaat radicaliseren natuurlijk heel klein. Maar er bestaat, vooral in grote steden, veel voedingsbodem voor en de impact is natuurlijk gigantisch.’

Het onderzoek is afgerond. Wat nu?
‘We hebben onze bevindingen omgezet in aanbevelingen voor Jeugdzorg, en deze zijn goed ontvangen. Belangrijk is dat medewerkers trainingen krijgen in hoe ze met dit vraagstuk om moeten gaan. Er is behoefte aan verdieping. Het lijkt ons van belang enkele mensen hierin te specialiseren.’

Blijven jullie je, na afstuderen, nog bezighouden met dit onderwerp?
‘Jazeker. We hebben in tien maanden veel kennis en kunde opgedaan en zijn inmiddels beiden in dienst van Jeugdzorg. We willen ons onderzoek graag verder uitrollen. Dat is ook nodig want tijdens onze research bleek dat de relevante ministeries, Sociale Zaken, Veiligheid & Justitie en Volksgezondheid, soms langs elkaar heen werken, al gaat dat inmiddels een stuk beter.’

MarcoMichiel-460


Marco Hol en Michiel Kuiper zijn eind 2015 afgestudeerd aan de opleiding Bestuurskunde in Den Bosch. Hun afstudeeronderzoek ‘
Radicalisering onder jongeren. Een wolf in schaapskleren of een schaap in wolfskleren?’ werd beloond met een 8.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?