Terug naar overzicht

Hogeschool Utrecht haalt studenten uit de spits

De Hogeschool Utrecht gaat haar lessen beter spreiden, zodat er minder studenten en personeel in de spits hoeven te reizen. Dat moet jaarlijks tien miljoen euro extra voor het onderwijs opleveren.

Onderwijsbestuurders wilden tot nog toe weinig weten van het idee om de ov-studentenkaart goedkoper te maken door de collegeroosters aan te passen en studenten uit de spits te halen. Maar de Hogeschool Utrecht is om.

Wekelijkse roostervrije dag
De op twee na grootste hbo-instelling heeft met de provincie Utrecht afgesproken dat voltijdstudenten ook lessen gaan volgen tussen vijf en zeven uur ’s avonds. Verder krijgen opleidingen waar mogelijk een wekelijkse roostervrije dag per week zodat studenten niet hoeven te reizen.

Bovendien wordt het onderwijs over meer weken in het jaar gespreid: gedacht wordt aan de zomerweken, maar ook aan de herfst-, voorjaars- en meivakantie. Daarnaast steekt de hogeschool geld in ‘blended learning’: online onderwijs en begeleiding.

Betere benutting gebouwen
Dat leidt niet alleen tot een minder drukke spits in het ov en een bezuiniging op de kosten van de ov-studentenkaart, maar ook tot een betere benutting van de gebouwen van de Hogeschool Utrecht (HU). Van de 160 duizend vierkante meter vloeroppervlak heeft de HU er inmiddels 32 duizend afgestoten. In 2017 verwacht de HU met een derde minder uit te kunnen. Het zou jaarlijks tien miljoen euro extra voor het onderwijs opleveren.

Minister Bussemaker is blij met de Utrechtse plannen: ‘Hogeschool Utrecht en de Provincie Utrecht laten met dit convenant zien dat het kan. Door samen te kijken hoe je efficiënter met gebouwen en het openbaar vervoer om kunt gaan, kun je vele miljoenen besparen. Dat geld kan dan worden geïnvesteerd in dat wat echt belangrijk is, kwaliteit van onderwijs.’

De medezeggenschapsraad heeft al ingestemd met de plannen, zegt een woordvoerder van de hogeschool. ‘We praten al sinds 2008 over hoe je om wilt gaan met bijvoorbeeld huisvesting. We zijn deze weg al ingeslagen en dit convenant met de provincie ligt in het verlengde.’

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?