Terug naar overzicht

Avans afstudeerprijs: schade van schaliegas

Is Cuadrilla aansprakelijk voor schade ontstaan door schaliegaswinning in Boxtel? Dat is de centrale vraag in het afstudeerwerk van Cheryll van Weert, student van de Juridische Hogeschool Avans-Fontys. Haar scriptie is genomineerd voor de Avans afstudeerprijs 2014.

Sinds 2011 wil het Engelse bedrijf Cuadrilla proefboren naar schaliegas in Boxtel. Er was veel weerstand tegen de proefboringen van het bedrijf vanwege angst voor de gevolgen. Vervuild drinkwater of aardbevingen het zijn allemaal risico’s van het boren naar schaliegas. Cheryll: ‘Deze risico’s zijn in de Verenigde Staten en Engeland al verwezenlijkt, waarbij grote schade is ontstaan.’

CheryllvanWeert

Lokale karakter
Het idee van de scriptie ontstond bij de Boxtelse door het actuele en lokale karakter van het onderwerp. ‘In bijna iedere straat waar ik in mijn geboorteplaats fietste, zag ik posters voor deuren en ramen van inwoners die de aandacht op schaliegaswinning vestigden.’

Ook de ophef die in Groningen ontstaan is na gaswinning was aanleiding voor het onderzoek. ‘Wat nu als vergelijkbare schade in Boxtel ontstaat door gaswinning? Kunnen inwoners de exploitant dan aansprakelijk stellen?’

Bedrijf aansprakelijk
Uit het onderzoek van Cheryll blijkt dat Cuadrilla aansprakelijk kan worden gesteld door inwoners van Boxtel die schade lijden door schaliegaswinning. Of mensen recht hebben op een schadevergoeding hangt wel af van de schadeposten die de boringen in werkelijkheid veroorzaken en de oorzaken daarvan. ‘Als eerste moet worden bewezen dat door de schaliegaswinning bodembeweging of uitstroming van delfstoffen ontstaat. Ten tweede moet worden bewezen dat daardoor schade is ontstaan.’

Voorlopig geen boringen
Sinds november heeft de gemeente Boxtel de huurovereenkomst met Cuadrilla beëindigd en zijn de proefboringen voorlopig van de baan. Dat wil niet zeggen dat Cheryll het onderzoek voor niets gedaan heeft. ‘Het bedrijf kon op korte termijn toch al niet boren in Boxtel, omdat er nog onderzoeken lopen naar onder andere de geschikte locaties voor schaliegaswinning. Eind 2015 zal worden aangegeven of en zo ja waar bedrijven als Cuadrilla kunnen boren. Wie weet hoe de zaken er dan voor staan.’

Cheryll is met haar onderzoek genomineerd voor de Avans afstudeerprijs 2014, de prijs voor het beste afstudeeronderzoek gedaan door een Avansstudent. ‘Toen ik hoorde dat ik bij de laatste vijf zit, deed ik letterlijk een vreugdedansje! Ik vind het een enorme eer dat ik hiervoor ben genomineerd.’ De prijs wordt op 15 december uitgereikt in Den Bosch. De winnaar krijgt 1.500 euro.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?