Terug naar overzicht

Numerus fixus op 6 Avansopleidingen

Voor zes opleidingen van Avans geldt een numerus fixus in collegejaar 2016-2017 zo blijkt uit gegevens van DUO. Dat betekent dat voor een aantal opleidingen er maar een beperkt aantal studenten worden toegelaten in het eeste jaar.

Advanced Business Creation, Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, Chemie, Fysiotherapie, Integrale Veiligheid en Verpleegkunde zijn de Avansopleidingen waarbij het College van Bestuur een maximum gesteld heeft aan het aantal instromende eerstejaarsstudenten. Overigens wil dat niet altijd zeggen dat de opleidingen scholieren moeten afwijzen. Vorig jaar kwam het maar bij drie Avansopleidingen voor dat er meer scholieren zich aanmelding dan dat er plaats was.

In 2015 hadden landelijk 136 hbo-opleidingen een studentenstop ingesteld, dit jaar zijn dat er voorlopig 127. Dat zijn er nog altijd veel: in 2012 hadden slechts 67 hbo-opleidingen een numerus fixus.

Kamervragen
In 2013 leidde een recordaantal opleidingen met een numerus fixus tot Kamervragen. Critici vreesden dat opleidingen de numerus fixus misbruikten om de beste studenten te selecteren. In principe mogen namelijk alleen dure en intensieve opleidingen hun studentenaantallen beperken. Ook een slechte arbeidsmarkt voor afgestudeerden kan een reden zijn.

Onderwijsminister Jet Bussemaker liet toen weten dat selectie aan de poort voor gewone opleidingen verboden is en dat de numerus fixus ‘niet het middel is om onderwijskwaliteit te verhogen’.

Misbruik
In de twee jaren daarna nam het aantal fixusopleidingen in het wo licht af, maar in het hbo bleef het groeien. Begin juni meldde minister Bussemaker aan de Tweede Kamer dat ze de Onderwijsinspectie liet uitzoeken of opleidingen misbruik maken van de numerus fixus.

Die concludeerde dat er ‘geen concrete aanwijzingen zijn dat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs onder druk staat’. Wel blijken selectieve opleidingen minder mannen en minder allochtone studenten te trekken.

Aantal neemt af
De minister verwacht hoe dan ook dat het aantal opleidingen met een studentenstop volgend jaar flink afneemt. Vanaf 2017 mag er namelijk niet meer geloot worden. Fixusopleidingen moeten al hun studenten vanaf dat jaar zelf selecteren, en dat is veel werk. Opleidingen mogen namelijk niet alleen maar letten op cijfers, ook motivatie en geschiktheid moeten meewegen. Bij Avans werken een aantal opleidingen al op deze manier.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?