Terug naar overzicht

Proef met ‘marktwerking’ in zorgopleidingen afgeblazen

De zorgopleidingen gaan toch niet meedoen aan een experiment met tegoedbonnen voor deeltijdstudenten. De publiek bekostigde hogescholen hebben er geen zin in.

Bronnen bevestigen onafhankelijk van elkaar dat het experiment ‘vraagfinanciering’ niet doorgaat bij de hbo-zorgopleidingen. Waarschijnlijk brengt het ministerie later deze maand informatie naar buiten.

De private hogescholen hadden eind augustus al gewaarschuwd dat zoiets kon gebeuren. Het experiment zou immers niet doorgaan als bekostigde hogescholen niet zouden inschrijven, stond in de voorwaarden.

Weerzin
De hogescholen hebben weerzin tegen vouchers in het hoger onderwijs. In het experiment zouden deeltijdstudenten een soort tegoedbonnen krijgen waarmee ze vakken bij verschillende hogescholen kunnen inkopen om zo tot een diploma te komen.

De publiek bekostigde hogescholen zien daarin de voorbode van marktwerking in het hoger onderwijs. Ze gaan wel meedoen aan het experiment met vouchers in de techniek en ict, maar dus niet in de zorg & welzijn.

Officieel is er nog niets bekend over het uitstel (of zelfs afstel) van het experiment met de zorgopleidingen, maar de VVD heeft in de Tweede Kamer al wel een reactie aan de minister gevraagd op de ‘opstelling’ van de Vereniging Hogescholen.

Nieuw leven
De hogescholen willen – in een ander experiment – wel kijken of hun deeltijdonderwijs flexibeler kan worden. De opleidingen zouden aantrekkelijker worden als ze hun studenten meer tegemoet komen.

In dat tweede, verwante experiment zal het makkelijker worden om een onderwijsprogramma over een langere periode uit te smeren of vakken aan verschillende onderwijsinstellingen te volgen. Ook zouden studenten sneller vrijstellingen moeten krijgen voor vaardigheden die ze eerder hebben verworven.

Een commissie onder leiding van Alexander Rinnooy Kan adviseerde om de experimenten te starten. In de commissieleden waren vakbonden, werkgevers, hogescholen, universiteiten en mbo-instellingen vertegenwoordigd. Een van de commissieleden, verbonden aan vakbond FNV, stapte uit de commissie omdat hij de plannen voor vouchers niet kon steunen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?