Terug naar overzicht

Xplora mogelijk ook in het weekend open

Moet Xplora ook in het weekend open? Studenten van de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) en zo’n 56 procent van de stemmers op de poll van Punt vinden van wel.

Ellen Simons, adjunct-directeur van het Leer en Innovatiecentrum (LIC) vindt dat er onderzoek gedaan moet worden naar de behoefte van studenten.

Verrast de oproep van de studenten uit de AMR je?
‘Wij hebben niet eerder signalen of klachten ontvangen over de openingstijden van Xplora dus dit heeft mij blij verrast.’

Zijn er de afgelopen jaren vaker studenten geweest die gevraagd hebben of Xplora in het weekend open kan?
‘Bij mijn weten niet.’

Hoe staat het LIC tegenover ruimere openingstijden?
‘Wij zijn steeds bezig onze dienstverlening richting studenten te verbeteren. In dat kader zou ook een heroverweging van de openingstijden passen. Voordat hierop wordt ingegaan zal eerst een uitgebreid onderzoek onder studenten moeten plaatsvinden. Ook de verdiepende vraag zou gesteld kunnen worden: of de wens geldt voor alle weken of alleen voor speciale weken zoals bijvoorbeeld tijdens de tentamenperiodes. Dat onderzoek is nodig om een goede kosten-baten afweging te kunnen maken. De gebouwen in Den Bosch en Breda zouden namelijk gedeeltelijk opengesteld moeten. Dan moet je goed kijken naar de kosten van de in verband met veiligheid voorgeschreven personele bezetting, naast de mogelijke extra kosten voor licht en energie.’

In 2007-2008 is geëxperimenteerd met openingstijden in het weekend. Toen kwamen er gemiddeld acht tot tien studenten op zaterdag. Hoeveel studenten zouden er ongeveer gebruik van moeten maken, wil het rendabel zijn?
‘Het is op dit moment niet mogelijk om hierover een uitspraak te doen. Hiervoor is verder onderzoek nodig naar de omvang van de behoefte onder studenten en de kosten zoals ik al aan heb gegeven.’

Destijds opperde u ook dat zondagmiddag een betere keuze zou zijn, omdat dan meer studenten met hun studie bezig zijn. Zou dat ook nu de voorkeur hebben?
‘De vraag van de student is voor ons leidend, ik heb hierin geen voorkeur.’

De studentfractie van de Avans Medezeggenschapsraad is blij met de reactie van Ellen Simons. ‘Wij zijn erg blij dat de dienstverlening naar studenten hoog in het vaandel staat en dat dit bericht positief ontvangen wordt’, vertelt Michael Moyene. ‘Vanuit de studentengeleding van de AMR zijn wij altijd bezig om signalen op te pakken vanuit onze achterban en dit bleek een belangrijk punt te zijn. Wij zijn ook van mening dat het eerst goed onderzocht moet worden of de kosten opwegen tegenover de baten, zodat er zorgvuldig omgegaan wordt met de middelen die ons ter beschikking staan.’

Brief naar het CvB
‘Ik ben persoonlijk blij om de positieve reactie van Simons te lezen’, voegt Darya Krapyva daar nog aan toe. ‘Daarom hoop ik dat ze zich aan haar woord houdt. Zodat er zo snel mogelijk een onderzoek of een pilot kan plaatsvinden.’ Vanuit de studentenfractie zal er een brief naar het College van Bestuur (CvB) worden gestuurd om de openingstijden van Xplora te verruimen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?