Terug naar overzicht

Verkiezingen medezeggenschap: kandidaten stellen zich voor

AMRmedezeggenschapsraad2016-max
De verkiezingen voor de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) starten vandaag. Studenten kunnen vandaag en morgen hun stem uitbrengen op één van de zes studentkandidaten. Ze stellen zich voor. Stemmen kan via verkiezingen.avans.nl. 

ClaireVissersAMRverk-maxClaire Vissers, tweedejaarsstudent HBO-Rechten, Den Bosch

‘Ik ben op dit moment lid van de medezeggenschapsraad van de Juridische Hogeschool waar ik de belangen behartig van de studenten. Dat doe ik met veel plezier dus dit plezier zou ik graag voortzetten in de AMR.  Als lid van de AMR wil ik mijn steentje bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs op Avans. Dat wil ik bereiken door de stem van mijn medestudenten en van mijzelf te laten horen.’ HeinLeijtenAMRverk-max

Hein Leijten, tweedejaarsstudent Commerciële Economie, Den Bosch

‘De voornaamste reden dat ik mijzelf kandidaat stel voor de AMR is dat ik ook mijn medestudenten een prettige schooltijd toewens. School is namelijk het fundament voor ieders toekomst. Naar mijn mening zou onze hogeschool een omgeving moeten creëren waarin iedere student de mogelijkheid heeft het beste uit zichzelf te halen. Met omgeving bedoel ik niet alleen primaire zaken zoals kennis, deskundigheid, faciliteiten en veiligheid, maar ook secundaire zaken zoals bijvoorbeeld het lesrooster. Dit is iets wat naar mijn idee efficiënter kan worden ingericht. Dat is in ieders belang maar vooral voor diegene die noodgedwongen dagelijks moeten reizen. Waarom niet de lessen verdelen over minder dagen?’

JordyvanPeerAMRverk-max

Jordy van Peer, derdejaarsstudent Bedrijfseconomie, Breda

‘Sinds juni 2015 ben ik voorzitter van Studievereniging Oase. Het bestuursjaar loopt bijna ten einde en dit is voor mij het moment om een stap verder te zetten in mijn carrière. Ik denk dat ik met mijn ervaring en netwerk als voorzitter een goede bijdrage kan leveren aan de medezeggenschapsraad. Daarnaast vind ik het erg interessant om met studenten en Avans in gesprek te gaan om de belangen van beide partijen te behartigen. Ik heb bij OASE ondervonden dat er geen duidelijk beleid is vanuit Avans voor studieverenigingen. Elke academie voert hier een eigen beleid over, wat voor onderlinge verschillen zorgt. Daarnaast vind ik dat studieverenigingen een prominentere rol verdienen binnen de opleidingen. Hier zou ik graag verandering in brengen. Daarnaast wil ik een actieve rol vervullen in het verder ontwikkelen van werkplekken, ICT en andere faciliteiten. De stem van de student staat hierin centraal en ik wil ervoor zorgen dat deze gehoord wordt.’

MaxvanderHeijdenAMRverk-max

Max van der Heijden, student Commerciële Economie Breda

‘Ik wil mijn bijdrage leveren aan een innovatieve onderwijsinstelling. Ik ben van mening dat samenwerking essentieel is; samen kom je tot nieuwe ideeën. Verschillende perspectieven en inzichten zorgen voor oplossingen, vernieuwingen en verbeteringen. Ik wil er voornamelijk voor zorgen dat academies nauwer samenwerken aan projecten, waardoor ieders expertise optimaal benut wordt en er een volwaardig product afgeleverd kan worden. Zo leer je samenwerken met mensen uit diverse omgevingen, net zoals dat zo zal zijn in je verdere loopbaan en zo bouw je tijdens je opleiding een breed en relevant netwerk op.’

RichardVerwoertAMRverk-max

Richard Verwoert, eerstejaarsstudent Bestuurskunde, Den Bosch  

‘Ik wil graag mensen vertegenwoordigen om zo met elkaar voor een betere school en voor beter onderwijs te zorgen. Ook wil ik de communicatie van de medezeggenschapsraden onderling verbeteren. Goede communicatie tussen leden van de medezeggenschap en tussen en verschillende medezeggenschapsorganen is belangrijk. Want zo kan er efficiënt vertegenwoordigd worden. Om dit te bereiken moet er onder andere in de digitale leeromgevingen iets veranderd worden. Bijvoorbeeld een knop toevoegen om problemen te melden. Studenten uit de opleidingscommissies kunnen de waarnemers worden voor de medezeggenschap. Dan heeft de AMR indirect contact met elke student en weet zo beter wat er speelt.’

GijsvandeGeijnAMRverk-max

Gijs van de Geijn, eerstejaarsstudent Bedrijfskunde MER, Breda

‘Wat ik wil bereiken binnen de AMR,  is dat Avans beter integreert met het daadwerkelijke studentenleven. Door bijvoorbeeld studentenverenigingen en disputen een grotere rol te laten spelen tijdens introducties. Zelf ben ik al actief in het studentenleven van Breda, daarom kan ik met mijn kennis en huidige netwerk mijn doel daadwerkelijk bewerkstelligen. Ik zie dit als de uitgelezen kans om naast mijn studie al aan mijn cv te werken. Het wordt daarom zeer op prijs gesteld als ik op de stem van mijn medestudenten kan rekenen.’

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?