Terug naar overzicht

De Vroomen kandidaat voorzitter Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Felix de Vroomen, docent aan de Faculteit Techniek & Natuur, wordt waarschijnlijk voorzitter van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Brabantse Hogescholen. Tijdens het eerste werkoverleg van de GMR op woensdag 17 januari stelde De Vroomen zich als enige kandidaat voor het voorzitterschap.
Zes leden van de raad spraken de ambitie uit in het dagelijks bestuur van de GMR plaats te willen nemen; twee leden van de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch, vier van de Hogeschool Brabant. Daaropvolgend ontstond een discussie over de invulling van het dagelijks bestuur. De voorkeur gaat uit naar een vierhoofdig dagelijks bestuur.
Peer Trepels, de voorzitter van de Hogeschoolraad van ‘s-Hertogenbosch, pleitte voor een fiftyfifty-verdeling van de zetels in het bestuur: twee voor elke hogeschool. Hij stelde voor zonder voorzitter te werken, of hooguit met een ceremonieel voorzitter, die geen deel uitmaakt van het dagelijks bestuur. De GMR zag niets in dat voorstel, temeer omdat er volgens het medezeggenschapsreglement een voorzitter moet zijn.
De zes kandidaten voor het dagelijks bestuur zullen de komende weken overleg voeren om tot een voorstel aan de GMR te komen. Waarschijnlijk krijgt de GMR vier commissies of portefeuilles: personeelsbeleid, financiën, onderwijs en studentenzaken, huisvesting en organisatie. (RL/FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?