Ontwikkelingen Xplora gaan AMR te snel

Avans Medezeggenschapsraad

LAATSTE REACTIES

Ik heb toch eerder 3 van die broodjes nodig voordat de honger een beetje weg is...
In 2016 is deze docent gekozen tot docent van het jaar bij de opleiding Communicatie door de studenten.
Ik vraag mijzelf nu nadrukkelijk af of de rechter zelf ook een viespeuk is. Zulke personen moet je niet belonen met een oprotpremie!
De sleep wet is slechts 1 van de vele wettelijke misstappen, die men poogt op te dringen. Ons regeringsstelsel een dictatuur, geen democratie en veiligheid een illusie. Wetboek bestuursrecht, een grote flaw en schendt mensenrechten. Oplichting...