Terug naar overzicht

Toch arbitrage tegen aangevraagde opleiding Kunst & Cultuur

Onverwachts is tegen de plannen van de Hogeschool Brabant tot oprichting van een opleiding Kunst & Cultuur een arbitragezaak aangekondigd. Deze week liet de Raad van Bestuur weten, dat de hogeschool met ingang van 2002 drie nieuwe opleidingen wil starten: Kunst & Cultuur, Communication & Multimedia Design en Communicatie. Voorzitter Harry Koopman verklaarde tegenover Impuls geen bezwaren hiertegen van collega-instellingen meer te verwachten, die tot een geschil voor de arbitragecommissie zouden leiden.
Vandaag is de Hogeschool Brabant tegen die verwachting in op de hoogte gesteld van een verzoek tot arbitrage van de kant van de Hogeschool Holland (Diemen) over de voorgestelde opleiding Kunst & Cultuur.
Koopman zegt niet te weten wat de bezwaren van de Hogeschool Holland precies behelzen. De collega’s uit Diemen hebben zich in de onderhandelingsronde de afgelopen twee maanden niet gemeld voor een gesprek.
In het verleden heeft de Hogeschool Holland zonder succes pogingen ondernomen om een soortgelijke opleiding te starten als nu door de Hogeschool wordt voorgesteld.
Of de arbitragezaak tot uitstel of afstel van de beoogde opleiding zal leiden moet uiterlijk in april duidelijk zijn. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?