Terug naar overzicht

Minder aanmeldingen in voltijd, meer in deeltijd

Voor het nieuwe studiejaar aan de Hogeschool Brabant hebben zich volgens de meest recente tellingen 2653 nieuwe voltijdstudenten gemeld, 88 minder dan het vorig jaar. Dat betekent een afname met 3,5 procent. Het aantal eerstejaars in de deeltijdopleidingen bedraagt 58 meer dan het vorig jaar: een toename met 13,2 procent. In totaal meldden zich dit jaar 3058 nieuwe studenten: 34 (1,1 procent) minder dan het vorig jaar.

De Hogeschool Brabant volgt daarmee de landelijke trend. Ook elders meldden zich meer deeltijders en minder voltijders. Maar de cijfers slaan aan deze instelling verder uit. Landelijk bedroeg de afname van het aantal eerstejaars in de voltijd (inclusief duale opleidingen) slechts 1,5 procent. De forsere krimp aan de Hogeschool Brabant betekent hier een verlies in marktaandeel. Het vorig jaar trok de instelling 2,52 procent van alle eerstejaars die een voltijdstudie in het hbo begonnen, nu nog maar 2,47 procent. De hogeschool heeft anderzijds een groeiend marktaandeel in de deeltijdsector: vorig jaar 4,21 procent, nu 4,57 procent. De meeste groei komt van de deeltijdopleidingen aan de Faculteit Economie & Management: 164 eerstejaars tegenover 118 het vorig jaar. E&M is de faculteit met de meeste deeltijders: twee van de vijf HEAO-studenten volgt een parttime opleiding.

Onder de voltijdopoleidingen van de Hogeschool Brabant bevinden zich geen opvallende stijgers.
Wel opvallende dalers. Chemie trekt slechts 17 eerstejaars (vorig jaar 48), Bouwtechnische Bedrijfskunde 54 (was 80), Verpleegkunde 55 (was 105). (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?