Terug naar overzicht

5 oktober ‘open-space’-conferentie over onderwijsvernieuwing

De conferentie over onderwijsvernieuwing, die de Hogeschool Brabant op donderdag 5 oktober voor haar medewerkers organiseert, wordt gegoten in de vorm van een ‘open space’. Kenmerkend voor dit conferentiemodel is, dat, anders dan bij de traditionele rolverdeling podium/zaal, iedere deelnemer zelf een rol kan kiezen. Men kan het initiatief nemen tot een workshop, men kan kiezen voor deelname aan zo’n workshop, of men kan de dag doorbrengen als wandelaar vanaf de zijlijn. Bevalt een onderwerp niet, dan staat het vrij een andere hoek op te zoeken waar iets boeienders gebeurt. Ook zullen er geen uitvoerige voorgebakken conferentiepapers worden verspreid. Er wordt uitgegaan van de aanwezige deskundigheid bij de deelnemers. Tijdens de dag wordt een dagkrant gemaakt, waarin heet van de naald verslag wordt gedaan van de activiteiten. ‘Open-space’-begeleider Chris Ribbius treedt als coach op. De conferentie komt in de plaats van de traditionele opening van het hogeschooljaar, waarbij de voorzitter van het College van Bestuur en een gastspreker redevoeringen afsteken. Het College van Bestuur heeft in samenspraak met de faculteitsdirecties besloten dat een hogeschoolbrede scholingsactiviteit over onderwijvernieuwing een zinvol alternatief is.

Een vervolgtraject is niet exact vastgesteld. Projectleider Thea Linders en begeleider Chris Ribbius rekenen erop, dat uit de workshops spontaan follow-ups zullen voortkomen. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?