Terug naar overzicht

Docenten in het hbo zijn piekeraars

Docenten in het hbo piekeren meer dan de rest van de beroepsbevolking. Ze kunnen hun werk psychisch moeilijk loslaten. Dat blijkt uit een enquête onder personeelsleden in het hbo.
Hbo-docenten vinden de werkdruk hoog. Dat komt doordat ze langdurig moeten inspringen voor zieke collega’s zonder dat er vervanging wordt geregeld. Ook vacatures die maar niet worden vervuld en overvolle roosters zorgen voor stress. Evenmin bevorderlijk voor de sfeer zijn de geringe vooruitzichten om carrière te maken in het hbo. De leiding neemt klachten daarover te weinig serieus. De onderzoekers van het bureau Falke & Verbaan nuanceren de uitkomsten van de enquête wel. Ze stellen vast dat er sprake is van een klaagcultuur in het hbo. Die bestaat uit een ‘algemeen gevoel van onbehagen’, doordat docenten elkaar steeds bevestigen hoe zwaar het allemaal niet is. (MtW/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?