Terug naar overzicht

Eerstejaars malen niet om kwaliteit opleiding

Vandaag gaat in Utrecht de jaarlijkse Studiebeurs van start, waar
universiteiten en hogescholen aanstaande schoolverlaters proberen te lokken. ‘Kwaliteit’ is daarbij
troef. Maar het is de vraag of het veel uitmaakt. Uit een enquête van onderzoeksinstituut NIPO voor
De Volkskrant blijkt althans, dat de helft van de eerstejaars studenten blind een opleiding heeft
gekozen. Zij vinden de reistijd naar hogeschool of universiteit belangrijker dan de kwaliteit.
Vijftig procent van de 428 geënquêteerden gaat ervan uit dat het niveau van opleidingen overal
hetzelfde is. Een kwart zegt bovendien geen tijd te hebben om zich vooraf in de kwaliteit te verdiepen. ‘Aan het gemiddelde huwelijk of de aanschaf van huis gaat intensiever beraad vooraf’, concludeert De Volkskrant.
De meesten hebben bij hun zoektocht naar een opleiding slechts één hogeschool of universiteit bezocht. Zo’n 25 procent van de eerstejaars heeft zijn keuze gemaakt op basis van de gunstige reistijd.
Van de 27 procent van de studenten die zich vooraf wel in de kwaliteit van opleidingen hebben verdiept, noemt ruim een kwart de Keuzegids Hoger Onderwijs als informatiebron. Iets minder zijn bij de onderwijsinstellingen zelf te rade gegaan. (FG,IH/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?