Terug naar overzicht

Fusie-akkoord op handen

De kans is groot dat deze week een besturenfusie tussen de Hogeschool Brabant en de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch wordt beklonken. De onderhandelingsdelegaties van de twee Colleges van Bestuur en de twee medezeggenschapsraden hebben de vorige week
een onderhandelingsakkoord gesloten. Over de inhoud van het akkoord worden geen mededelingen gedaan.
Vandaag vergaderen de Colleges van Bestuur met hun Raden van Toezicht over het resultaat. Morgen beraden de medezeggenschapsraden in Den Bosch en Breda zich. Als de achterbannen allemaal groen licht geven, kan de besturenfusie nog vóór 1 oktober, de beoogde fusiedatum, een
feit zijn. Enkele weken geleden werd door velen nog aan de haalbaarheid van die datum getwijfeld vanwege de kritiek op de plannen uit de medezeggenschapsraden. Vooral de raad van Den Bosch had in zijn aanvankelijke reactie de hakken stevig in het zand gezet, door de voorgenomen fusie met zoveel woorden af te wijzen. Met name uitte men forse bezwaren tegen de inrichting van een zeskoppige Raad van Bestuur boven de beide hogescholen. Die zou feitelijk alle bevoegdheden van de beide Colleges van Bestuur overnemen. De medezeggenschapsraad van de Hogeschool Brabant had soortgelijke kritiek, maar gaf aan over de problemen te willen onderhandelen.
Uiteindelijk bleek ook de Bossche raad toch bereid tot nader overleg. Dat leidde vorige week tot een akkoord tussen de onderhandelaars. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?