Terug naar overzicht

HEAO nu op alle fronten nummer 1

Voor het eerst staan alle opleidingen van de Bredase HEAO als nummer 1 genoteerd op de ranglijsten van de Keuzegids Hoger Onderwijs. De Keuzegids 2000-2001, die vandaag wordt gepubliceerd, heeft in het afgelopen voorjaar bij een groot aantal opleidingen van universiteiten en hogescholen het kwaliteitsoordeel van studenten gepeild.

In vorige gidsen scoorden de HEAO-opleidingen in Breda al steeds in de top, behalve de opleiding Management, Economie & Recht. Het vorig jaar eindigde die ergens in de middenmoot, maar dit jaar prijkt de Bredase MER-opleiding voor het eerst bovenaan het ranglijstje.
Accountancy was de andere HEAO-richting die door de Keuzegids werd onderzocht. Die eindigde in het vorige onderzoek van 1997als subtopper. Hun goede cijfers komen niet helemaal onverwacht, omdat in een concurrend onderzoek van Elsevier het vorig jaar de Bredase accountancy-opleding ook al als eerste uit de bus kwam. Overigens zijn de HEAO-scores landelijk gezien niet erg florissant. De scores zijn lager dan in voorgaande jaren. Vooral op het onderdeel onderwijsfaciliteiten uiten studenten veel kritiek. Ook de Bredase opleidingen lopen daar tegenaan. HEAO-directeur Ron Schwiebert was vanmorgen blij verrast over het succes. ‘Dank aan alle medewerkers en de opleidingshoofden, die deze wereldprestatie hebben verricht’, luidde zijn eerste reactie. Hij was vooral opgetogen over de ‘geslaagde revitalisering’ van de MER-opleiding, die hij tot nu toe als zijn zorgenkindje beschouwde. De andere HEAO-opleidingen, Bedrijfseconomie, Commerciële Economie en Bedrijfskundige Informatica werden dit jaar niet onderzocht; zij eindigden het vorig jaar al als nummer 1. Tegenover het succes van de HEAO staan veel lage klasseringen bij andere faculteiten. Van de zeven onderzochte opleidingen aan de Hogeschool Brabant eindigen er maar liefst vier in de staart: de Gamma-opleidngen Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Personeel & Arbeid, en de technische opleidingen Chemie en Chemische Technologie (gezamenlijk onderzocht) enBouwkunde. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?