Terug naar overzicht

Hogeschoolgebouw ontruimd

Het gebouw Hogeschoollaan in Breda is vanmorgen omstreeks halftwaalf ontruimd. Dat gebeurde in het kader van een oefening. De laatste keer dat dat was gebeurd was twee jaar geleden. Belangrijk verschil: deze keer was de oefening niet van tevoren aangekondigd.
Volgens ARBO-medewerkers Alie Stofberg en Karel Prins is de operatie goed verlopen. De bereidheid bij medewerkers en studenten om het gebouw te verlaten viel hen me: ‘Er was veel minder discussie dan de vorige keer.’ Hier en daar hebben de Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) studenten met enige aandrang moeten toespreken om hen het gebouw uit te krijgen.

Het tempo van ontruiming was ongeveer gelijk aan dat van twee jaar geleden: 12 minuten vanaf het alarm. Een hindernis vormde de automatische schuifdeur bij de A-ingang die maar half openging. ‘Dat moeten we nader bekijken. Blijkbaar is de stand van de deur niet meer te veranderen zodra er een onafgebroken stroom mensen langskomt.’ Volgens de
ARBO-medewerkers bestaat er geen acute noodsituatie vanwege het grote aantal nooduitgangen, waarvan medewerkers en studenten spontaan op grote schaal gebruik maakten.
Sommige punten verlopen nog minder vanzelfsprekend. Zo bleef iedereen buiten vlak bij de ingangen staan, wat hinderlijk is als de brandweer erbij moet. Ook blijkt bij weinigen bekend, dat men voor het verlaten van de ruimte waar men zich bevindt het best de ramen kan sluiten. ‘Iets voor een volgende oefening’, zegt Prins.

Het ARBO-team mikt op een jaarlijkse oefening in elk hogeschoolgebouw. Twee weken geleden vond een soortgelijke oefening plaats in de Bredase vestiging van de Faculteit Natuur en Techniek aan de Lovensdijkstraat. Andere gebouwen zulen volgen. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?