Terug naar overzicht

Medezeggenschapsraad: ja tegen besturenfusie, nee tegen nieuwe opzet medeze

De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van de Hogeschool Brabant heeft dinsdagavond instemming verleend aan de voorgenomen besturenfusie met de Hogeschool
‘s-Hertogenbosch. Maar de voorgestelde wijze waarop de medezeggenschap na de fusie moet worden geregeld is verworpen.
Het voorgenomen besluit tot een besturenfusie, waardoor de twee hogescholen onder één Stichting Brabantse Hogescholen komen te vallen, viel uiteen in een aantal onderdelen. Op al die onderdelen stemde een ruime meerderheid in. Op het punt medezeggenschap ontstonden problemen: daar was een tweederde meerderheid nodig voor het reglement van de nieuw op te
richten Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
Er bleek dinsdagavond één vóórstemmer te weinig te vinden voor dat voorstel. Voor de onderhandelingsdelegatie van de raad een forse teleurstelling. Te laat heeft men zich
gerealiseerd dat op dat onderdeel tweederde meerderheid nodig was. Pikant detail: drie raadsleden, waarvan vermoed wordt dat ze zouden hebben vóórgestemd, waren afwezig.
Kern van de kritiek van de tegenstemmers was dat veel medezeggenschap op het niveau van de afzonderlijke hogescholen werd opgegeven ten gunste van een overkoepelende
medezeggenschapsraad, die te ver verwijderd zou raken van de werkvloer. Bovendien bestaan bezwaren tegen de samenstelling van die nieuwe raad. De kleinere Hogeschool
‘s-Hertogenbosch zou daarin evenveel afgevaardigden krijgen als de Hogeschool Brabant.
Raadsvoorzitter Ina Kluytmans rekent erop dat het probleem dat nu is ontstaan – fusie geregeld, medezeggenschap niet – de komende maanden kan worden opgelost. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?