Terug naar overzicht

Visitatiecommissie positief over CMV

De voorlopige rapportage van de visitatiecommissie over de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) is opvallend positief. Volgens de commissie is CMV-Breda een goede inhoudelijke opleiding die prima bij de tijd is.

Vooral de inhoudelijke uitwerking van het curriculum is een sterk punt. Ook heeft de opleiding een goede omslag gemaakt va de informele cultuur naar de verzakelijking. Verder is het instroombeleid en het contact met het werkveld goed te noemen. Hier en daar heeft de commissie nog wat kritiek. Zo is de roostering nog een zwak punt en moet de interne communicatie een aandachtspunt zijn. Hoofd opleiding Monique Bussmann onderschrijft dit. ‘We willen in ieder geval een snelle terugkoppeling naar studenten. Dan weten ze dat hun signalen overkomen.‘

Binnen de opleiding wordt de voorlopige uitkomst van de visitatiecommissie als een opsteker gezien. Zeker na de teleurstellende resultaten van het tevredenheidsonderzoek dat eind vorig schooljaar openbaar is gemaakt. Daaruit bleek dat studenten CMV het minst tevreden zijn over hun opleiding. Bussmann: ‘Dit is voor ons het bewijs dat we wel op de goede weg zijn.’ (MvH)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?