Terug naar overzicht

Fysiotherapie Breda trekt in Elsevier lange neus naar visitatiecommissie

De opleiding Fysiotherapie van de Hogeschool Brabant neemt op de nieuwste lijst van meest gewaardeerde fysio-opleidingen van Elsevier/NIPO een gedeelde eerste plaats in met de zusteropleiding van de Hogeschool Rotterdam. De Bredase opleiding verbetert daarmee haar derde positie die ze het vorig jaar behaalde in een vergelijkbaar onderzoek van de Keuzegids Hoger Onderwijs, en revancheert zich opvallend ten opzichte van de lage klassering volgens de visitatiecommissie eerder dit jaar.
In de Keuzegids van dit jaar werd het studentenoordeel over de fysio-opleidingen niet gepeild. Wel maakte de gids een nieuw ranglijstje op basis van het oordeel van de visitatiecommissie eerder dit jaar. Dat ‘deskundigenoordeel’ week al sterk af van de studentenpeiling 1999 van de Keuzegids: de Hogeschool Brabant belandde op de vóórlaatste plaats.
Volgens de Keuzegids kijken deskundigen en studenten verschillend tegen de opleidingen aan. Studenten zouden meer hechten aan een prettige, informele sfeer, toegankelijke docenten en ruimte voor zelfstandigheid. De visitatiecommissie zou juist meer hebben gelet op het niveau van het onderwijs en de bewaking daarvan; belangrijk was of al die zaken goed op papier waren vastgelegd.

In het vorige week gepubliceerde onderzoek van Elsevier en NIPO wijken de overige scores van de Hogeschool Brabant op onderdelen af van het beeld dat uit de Keuzegids naar voren komt. De opleiding Accountancy en de opleiding Management, Economie & Recht van de HEAO Breda, die de vorige maand in de Keuzegids als nummer één doorbraken, komen bij Elsevier/NIPO niet verder dan de subtop. De opleidingen Bedrijfskundige Informatica, Bedrijfseconomie en Commerciële Economie zijn dit jaar niet opnieuw onderzocht: Elsevier drukt de lijstjes van vorig jaar af, waarop Breda telkens bovenaan prijkt. Van de technische opleidingen werden dit jaar Elektrotechniek en Technische Bedrijfskunde onderzocht; zij scoren respectievelijk gemiddeld en onder het gemiddelde. De opleidingen Personeel & Arbeid en Verpleegkunde scoren beneden het gemiddelde.
Het kunstonderwijs, de pabo’s en de meeste sociaal-agogogische opleidingen komen in het onderzoek van Elsevier/NIPO helemaal niet voor. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?