Terug naar overzicht

Scholieren online met FTN

Net ‘in de lucht’ heeft de Profielwerkstuk Site van de Faculteit Techniek & Natuur (FTN) een tiental reacties van scholieren binnen. De website is in de laatste week van september gelanceerd om leerlingen van de havo of het vwo advies te geven bij het maken van een werkstuk
in met name de profielen Natuur en Techniek en Natuur en Gezondheid. Achterliggende gedachte is hen interesseren voor techniek en in het bijzonder voor de FTN.
PR-medewerker Astrid Damen, verantwoordelijk voor de site, juicht bij iedere reactie: ‘Scholieren vragen bijvoorbeeld wat voor eisen er worden gesteld aan materiaal voor bouwen onder water, of hoe een batterij werkt. Nu beantwoorden we deze vragen nog zelf, maar in de toekomst mogen studenten dat doen. Een soort chatmogelijkheid, waarmee studenten studiepunten kunnen verdienen.’
Op de site is een lijst met onderwerpen voor een Profielwerkstuk te vinden. Deze lijst wordt elke week aangevuld met ideeën uit de opleidingen, uit tijdschriften zoals ‘Kijk’ of het ‘Chemisch Weekblad’ en uit kranten. Damen: ‘We gebruiken elke bron die maar in onze omgeving ligt.’
Volgens Damen is het platform een nieuwe mogelijkheid om scholieren te bereiken. ‘Zo’n tachtig procent van de scholieren heeft toegang tot Internet. En we kweken op deze manier ook een beetje goodwill bij de decanen op de middelbare scholen. Zij hebben nog niet zoveel ervaring met
profielwerkstukken’. (RL)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?