Terug naar overzicht

CMR stemt in met reorganisatie FTN

De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) heeft tijdens de vergadering van woensdag 29 november ingestemd met de reorganisatie van de Faculteit Techniek & Natuur (FTN). Ondanks een negatief advies van de Faculteitmedezeggenschapsraad (FMR) van de FTN, stemde de CMR met zeven stemmen voor, zes tegen en zes onthoudingen in met het voornemen van het College van Bestuur om de FTN te reorganiseren. Op 14 december gaan het College en de directie van de FTN met de vakbonden aan tafel om het reorganisatieplan te bespreken.
De CMR voegde wel enige kanttekeningen aan haar fiat toe. Zo ziet de raad de mondelinge toezeggingen die bestuurslid Jos Ossewaarde deed aan de projectgroep van de CMR graag zwart op wit. Dat betekent dat ondersteunende maatregelen bij mobiliteit van boventallig personeel, zoals herscholing, gedurende de gehele reorganisatie van kracht zijn. Boventallige FTN-medewerkers moeten voorrang krijgen bij vacatures binnen de Hogeschool Brabant. Op vragen over fase 2 in het reorganisatieplan, waarin sprake is van gedwongen mobiliteit en ontslag gaf Ossewaarde in het gesprek met de projectgroep aan dat het niet in de cultuur van de Hogeschool Brabant ligt om af te stevenen op gedwongen ontslag.
Voorafgaand aan de CMR-vergadering sprak de faculteitsraad haar ongenoegen uit over het uitblijven van een reactie van de directie van de FTN op een brief, waarin de FMR vraagt het reorganisatieplan op een aantal punten te wijzigen. (RL)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?