Terug naar overzicht

FMR negatief over reorganisatieplan FTN

De faculteitmedezeggenschapsraad (FMR) van de FTN keurt het eerste concept van het reorganisatieplan af. De directie van de FTN legde het plan vorige week ter bespreking voor aan de FMR. Aan de Centrale Medezeggenschapsraad is het plan ter instemming voorgelegd. De CMR bestudeert het plan momenteel.
Een werkgroep van de FMR stelde afgelopen vrijdag een brief op aan de directie met daarin een advies over het reorganisatieplan. De FMR wil dat de directie het woord ‘ontslag’ in het plan schrapt. De directie pakt de reorganisatie in stappen aan. Tijdens de laatste fase zou voor boventallig personeel ontslag kunnen volgen. Volgens FMR-lid Feliks de Vroomen mag in dit vroege stadium van de reorganisatie nog geen sprake zijn van ontslag.
Daarnaast wil de FMR dat de opleidingen HIO en IDM een evenredig deel van de boventalligheid op de FTN ‘meenemen’ naar de I-faculteit en dat boventallig personeel aan de FTN voorrang moet krijgen bij herplaatsing op de Hogeschool. De FMR vraagt de directie tevens de boventalligheid van 38 fte te verantwoorden.
Studenten in de FMR uiten hun zorg over de kwaliteit van het onderwijs na de reorganisatie. Zij zijn bang voor uitholling als teveel mensen bij een opleiding vertrekken en vragen de directie de herplaatsing van personeel te spreiden. (RL)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?