Terug naar overzicht

Groen licht voor I-faculteit

De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) heeft in tweede instantie ingestemd met het voorgenomen besluit tot oprichting van een I-faculteit. In de faculteit gaat een aantal opleidingen op ICT-gebied op.
In eerste instantie had de raad op 11 oktober geen instemming verleend. Toen staakten de stemmen. Probleem was de in de ogen van de raad gebrekkige informatievoorziening door het College van Bestuur. Ook onzekerheid bij medewerkers van de Faculteit Techniek & Natuur (FTN) speelde toen een rol.
Voorafgaande aan de vergadering van de CMR had de faculteitsraad van de FTN de kwestie besproken. De faculteitsraad schaarde zich achter de wens van de opleiding Hogere Informatica (HIO), die van de FTN naar de nieuwe faculteit overgaat, om de oprichting van de I-faculteit niet langer op te houden. Anderzijds was er zorg bij de achterblijvende opleidingen. Bij de FTN is een reorganisatie gaande, die tot een inkrimping van personeel moet leiden. De directie van de FTN zegde toe, dat de nieuwe faculteit een evenredig deel van die problemen zal meenemen.
De faculteitsraad vroeg de CMR bij het College van Bestuur aan te dringen op duidelijkheid over voorrang van FTN-personeel bij vacatures in de nieuwe faculteit. Ook zou er een duidelijk projectplan moeten komen en zou de medezeggenschap goed moeten worden geregeld. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?