Terug naar overzicht

HEAO stroomlijnt stages met relatiebeheersysteem

Bij de opleidingen Commerciële Economie en Accountancy van de Faculteit Economie & Management gaat in april een pilot van start die tot een stroomlijning van de organisatie van stages en afstudeerprojecten moet leiden. Er wordt een relatiebeheerprogramma, ‘Selligent’, in gebruik genomen, dat aanvragen en opdrachten van bedrijven plus de daaruit voortvloeiende contacten registreert. Via het netwerk van de HEAO krijgen de betrokken medewerkers en docenten automatisch die informatie op hun scherm, die voor de uitvoering van deeltaken van belang is.
De HEAO hoopt op deze manier bedrijven en studenten sneller en doeltreffender te kunnen bedienen. De faculteit wil het programma in het nieuwe studiejaar voor alle opleidingen invoeren.

Momenteel worden ervaringen met ‘Selligent’ opgedaan bij het opzetten van een relatiebeheersysteem voor afgestudeerden. De HEAO wil de komende jaren meer investeren in het onderhouden van contacten met de alumni, die als ‘ambassadeurs’ van de faculteit worden beschouwd. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?