Terug naar overzicht

Hermans wil hoger onderwijs bekostigen per studiepunt

Minister Hermans wil universiteiten en hogescholen in de toekomst financieren op grond van het aantal studiepunten dat hun studenten behalen. Nu bekostigt hij ze nog grotendeels per uitgereikt diploma.

Als studenten nu switchen van de ene naar de andere opleiding, gaat dat ten koste van de universiteit of hogeschool die ze achterlaten. Die loopt dan de vergoeding voor het diploma mis. Ook voortijdig stoppen met de studie levert trouwens een forse schadepost op.
Hermans wil dat veranderen. Dat is noodzakelijk, omdat het Nederlandse hoger onderwijs over een paar jaar overstapt op het bachelor-mastermodel. Daarin is een universitaire studie in twee delen geknipt: eerst een brede bachelor-fase, daarna een gespecialiseerde master-studie.
Hermans verwacht dat veel studenten in dit model hun master-studie zullen volgen aan een andere universiteit dan waar ze hun bachelor gehaald hebben. In het huidige bekostigingsmodel zou dat ten koste gaan van de universiteit die bachelors aflevert.

Voor de hogescholen is Hermans’ idee geen verrassing. Zij overleggen al een tijdje met de minister over een model waarin zij niet langer geld mislopen als een student overstapt of afhaakt. De HBO-raad en Hermans zijn het er inmiddels over eens dat niet elk afzonderlijk studiepunt geld moet opleveren. Een vak of groep van vakken is een betere grondslag.

De vereniging van universiteiten VSNU en de studentenbonden LSVb en ISO zijn daarentegen allerminst enthousiast over bekostiging op basis van studiepunten. De VSNU voorziet een ‘enorme administratieve bureaucratie’. LSVb en ISO vrezen dat de kwaliteit van het onderwijs onder druk komt. ‘Docenten zullen in de verleiding komen van een vijf een zes te maken, louter en alleen omdat een studiepunt geld oplevert’, aldus de LSVb.(HO-HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?