Terug naar overzicht

Instellingsfixus voor fysio

De opleiding fysiotherapie stelt met ingang van volgend schooljaar een instellingsfixus in. Slechts 110 eerstejaars kunnen dan worden aangenomen.
Dit jaar nog heeft de opleiding een eenmalige brede propedeuse in het leven geroepen om de numerus fixus te omzeilen. Zo hoefden konden geïnteresseerden toch de opleiding volgen. Deze landelijk verplichte fixus komt vanaf volgend jaar te vervallen.
Toch is de instellingsfixus niet in strijd met de eerdere maatregel, zegt hoofd opleiding fysiotherapie Harrie van Beek. ‘We kunnen de kwaliteit niet garanderen als we studenten onbeperkt laten instromen. Daarvoor hebben we geen ruimte, niet genoeg docenten en bovenal niet genoeg stageadressen. Dit laatste zou de studie zeker vertragen.’
Het hoofd opleiding is daarnaast bang dat er een zogenaamde ‘varkenscyclus’ ontstaat als de opleiding onbeperkt studenten aanneemt. ‘Als je de instroom niet goed overdenkt, dan wordt over vier jaar een enorme groep studenten op de arbeidsmarkt gedumpt. Zij vinden vervolgens geen werk, wat potentiele studenten afschrikt. Een instellingsfixus maakt het mogelijk om een stabiele arbeidsmarkt en de belangstelling voor fysio te reguleren.’
Die regulering gebeurt in Groningen, waar de verantwoording voor de landelijke loting ligt. Toch is de kans dat een student wordt ingeloot voor Utrecht terwijl hij of zij naar Breda wil volgens Van Beek klein. ‘Er wordt waarschijnlijk geloot op basis van eerste voorkeuren.’
Hijgelooft niet dat veel studenten teleurgesteld worden. Landelijk zullen de opleidingen fysiotherapie 25 tot 30 procent meer studenten aannemen. (MvH)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?