Terug naar overzicht

KPMG adviseert hogeschool: ‘ICT-beleid aanpakken om ambitie waar te maken’

Informatie- en communicatietechnologie is al jaren speerpunt in de missie van de hogeschool, maar sluitpost in het beleid. Veel knelpunten zijn het gevolg van die kloof. Om daar wat aan te doen zijn ‘visie, durf maar vooral leiderschap’ vereist. Dat is de kritische conclusie van een ‘quick scan’ van adviesbureau KPMG. Het College van Bestuur nam KPMG een jaar geleden in de arm omdat het geen uitweg zag uit de kluwen van problemen. Collegelid Doors had in september 1999 een beleidsnota ICT ‘binnen enkele maanden’ toegezegd aan de Centrale Medezeggenschapsraad, maar koos bij nader inzien voor een consultatie van KPMG.

Aanpakken luidt de eerste ‘kernaanbeveling’ van het adviesbureau: ‘De belangrijkste aanbeveling voor de Hogeschool Brabant is om aan de bestaande tegenstrijdigheid tussen ambitie en huidige realiteit een eind te maken’, schrijft KPMG. Kernaanbeveling 2: ‘Zorg voor een helder plan van aanpak waarin met duidelijk omschreven doelstellingen en tijdslijnen structuur wordt aangebracht in de implementatie van het ICT-beleid.’
KPMG doet nog drie kernaanbevelingen. De tijdplanning van ICT, huisvesting en telefonie/datacommunicatie moet worden afgestemd. Het ICT-beleid moet met andere portefeuilles binnen het College van Bestuur worden afgestemd. En de faculteiten moeten met hun initiatieven bij het centrale beleid worden betrokken.

Het plan van aanpak moet volgens het adviesbureau onder andere aangeven, hoe een serie snel te behalen verbeteringen kan worden gerealiseerd. Het rapport somt 26 van deze ‘quick wins’ op, variërend van ‘overzicht krijgen van alle projecten’ via ‘beveiliging van alle serverruimtes regelen’ tot ‘leeromgeving op Intranet waardoor alle nieuwe onderwijsontwikkelingen inzichtelijk worden en gebruikerservaringen worden gedeeld’.

Het KPMG-advies is na overleg met de directies van de faculteiten door het College van Bestuur overgenomen. Inmiddels is Collegelid Wim Doors een hogeschoolbrede ‘advies-/ondersteuningsgroep onderwijsinnovatie/ICT’ aan het formeren. In de bestaande stuurgroep ICT, waarin de faculteiten zijn vertegenwoordigd worden prioriteiten gesteld. En er komt een projectgroep die problemen rond websites ten behoeve van studenten gaat oplossen. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?