Terug naar overzicht

Medezeggenschapsraden over reorganisatie FTN: ‘Te lang te weinig gedaan’

‘De faculteitsdirectie heeft te weinig gedaan, en het College van Bestuur heeft te weinig gestuurd.’ Zo vatte Feliks de Vroomen, lid van de Centrale Medezeggenschapsraad voor de Faculteit Techniek & Natuur deze week de kritiek samen, die in de faculteitsraad naar voren was gekomen naar aanleiding van de voorgenomen regorganisatie.
Volgens het plan van directie en College van Bestuur moet het personeelsbestand van de FTN fors worden ingekrompen. De boventalligheid bedraagt volgens het plan in 2004 minimaal 35 fte’s. Maatregelen hebben intussen tot een reductie met 18 fte’s geleid, maar de tegenvallende instroom van nieuwe studenten dit studiejaar leidt daarentegen tot nieuwe extra boventalligheid, zo verklaart de directie van de FTN.
CMR-lid Jo Jacobs (FTN) wees er in de raadsvergadering op, dat de problemen al jaren bekend zijn, maar dat er sinds de fusie tussen Hogeschool West-Brabant en Hogeschool Midden-Brabant in januari 1998 te weinig aan is gedaan. ‘Aan de Hogeschool Midden-Brabant in Tilburg zijn voorafgaande aan de fusie ontslagen gevallen. Aan de Hogeschool West-Brabant niet. Daarna is er een werkgelegenheidsgarantie tot 2000 gegeven, en in die periode is er veel te weinig aan het probleem gedaan.’
De raad, die deze week in eerste ronde over het reorganisatieplan sprak moet zich binnenkort uitspreken. Ook de vakbonden moeten worden gehoord. Zij hebben al met het College van Bestuur over de kwestie gesproken. Begin december overleggen zij met de directie van de faculteit. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?