Terug naar overzicht

Studentenaantallen Hogeschool Brabant blijven achter

De groei in het hoger beroepsonderwijs gaat grotendeels aan de Hogeschool Brabant voorbij. Terwijl het aantal studenten aan alle Nederlandse hogescholen dit jaar is toegenomen met ruim 4 procent, groeit de studentenpopulatie van de Hogeschool Brabant met niet meer dan 0,7 procent. Die kleine groei is geheel te danken aan de extra aantallen deeltijdstudenten: 10,5 procent meer dan het vorig jaar. Zonder het deeltijdonderwijs zou de Hogeschool Brabant 2,5 procent kleiner zijn geworden.

Deels is de krimp in het voltijd onderwijs aan de Hogeschool Brabant te verklaren uit het feit dat studenten er minder lang vertoeven: ze studeren sneller af, of vallen eerder uit. In het afgelopen jaar studeerden 1903 voltijd studenten af: 13,6 procent meer dan het jaar daarvoor. In dezelfde periode haakten 1025 studenten af: 15,3 procent meer.

Een andere oorzaak is de stagnerende instroom. In 1998 daalde het aantal eerstejaars voltijd voor het eerst sinds jaren. Sindsdien zweeft dat cijfer iets boven de 2300, maar het record van 2363 in 1997 is niet meer gehaald. De afgelopen jaren wist de hogeschool de instroom in de voltijd opleidingen niettemin op peil te houden met een groeiend aantal ’turbo’-studenten. Deze categorie stroomt in de hoofdfase in en telde bij afstuderen tot voor kort extra zwaar mee voor de bekostiging vanuit Zoetermeer. Nu aan die voor de instellingen voordelige regeling een eind is gemaakt, loopt echter het aantal turbostudenten met rasse schreden terug. Bijgevolg is de instroom in de hoofdfase dit jaar 17 procent lager dan vorig jaar. De instroom in de voltijd opleidingen komt daardoor 5 procent lager uit. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?