Terug naar overzicht

Vestiging Small Business in Tilburg afgeblazen

Er komt in het studiejaar 2001-2002 geen opleiding Small Business & Retail Management (SBRM) in Tilburg. Dat heeft het College van Bestuur besloten. De nieuwe opleiding van de HEAO wordt nu in Breda gestart, waar ook alle andere heao-opleidingen van de Hogeschool Brabant zijn gevestigd.
Als reden voor het terugdraaien van het voorgenomen Tilburgse avontuur noemt voorzitter Harry Koopman van het College van Bestuur ‘de onzekerheid over de formele punten waaraan moet worden voldaan om in Tilburg te mogen starten’.

Binnen de HBO-raad zijn onlangs afspraken gemaakt die hogescholen een zware toetsing opleggen voor het starten van een opleiding in een vestigingsplaats waar men nog niet met andere opleidingen van dezelfde soort zit. De Hogeschool Brabant heeft nog geen heao-opleiding in Tilburg. Tot nu toe ging de hogeschool ervanuit, dat SBRM niet aan zo’n toetsing onderhevig zou zijn omdat de minister er nog voordat de regels van de HBO-raad van kracht waren toestemming voor had gegeven. De vestigingsplaats Tilburg is daarbij echter niet expliciet aan de orde geweest.
Koopman vindt, dat in de onzekerheid over de formele aspecten aankomende studenten niet langer in het ongewisse mogen worden gelaten.

De voorzitter ontkent dat de beslissing te maken heeft met de eerder gesignaleerde problemen in de samenwerking met de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch, waarmee de Hogeschool Brabant in januari een besturenfusie aangaat. De Bossche instelling start het komend jaar eveneens een opleiding SBRM. Aanvankelijk was er sprake van een gezamenlijke nieuwe opleiding in Tilburg, maar Den Bosch koos liever voor een aparte opleiding op de eigen locatie. Dat was niet bevorderlijk voor de toch al matige motivatie binnen de HEAO Breda voor een filiaal in Tilburg.

In folders, tijdens schoolbezoeken, op de Studiebeurs in Utrecht en tijdens de open dag van 11 november is door de Hogeschool Brabant steeds Tilburg als vestigingsplaats genoemd. Dat zal nu moeten worden gecorrigeerd. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?