Terug naar overzicht

Faculteitsraad HEAO protesteert tegen fietsonvriendelijke toegang

Er moet een overdekte fietsenstalling komen bij de C-ingang van de locatie Hogeschoollaan in Breda. Dat heeft de medezeggenschapsraad van de Faculteit Economie & Management (FEM) aan de directie laten weten. De raad vindt zo’n voorziening bij de belangrijkste ingang van de HEAO een noodzakelijk onderdeel van fietsvriendelijk beleid. Momenteel moeten medewerkers en studenten die uit zuidelijke richting komen een halve kilometer omrijden om aan de noordzijde van het gebouw een overdekte stalling te vinden.

In de raad werd ook kritiek geuit op het ontbreken van een fietspad aan de zuidzijde. Wielrijders die de ingang willen bereiken worden gedwongen zo’n honderd meter te slalommen tussen het autoverkeer op het doorgaans overvolle parkeerterrein. Er is wel een voetpad, maar dat is aan weerszijden ontoegankelijk gemaakt voor fietsen door de plaatsing van tourniquets.

De raad vindt dat de directie verantwoordelijk is voor een goede werk- en studieomgeving, en dat ze zich dus niet kan verschuilen achter de verantwoordelijkheden op centraal niveau. Als de fietsvoorzieningen onder de centrale Facilitaire Dienst vallen moet de faculteitsdirectie zich maar sterk maken bij het College van Bestuur, zo vindt men. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?