Terug naar overzicht

HEAO-Breda stapt uit landelijk experiment ‘selectie aan de poort’

De HEAO-Breda doet niet meer mee aan het landelijk experiment ‘decentrale selectie’, dat het vorig jaar van start ging. Het experiment houdt in dat de deelnemende hbo-opleidingen de helft van hun eerstejaars zelf mogen selecteren. De HEAO van de Hogeschool Brabant deed het afgelopen jaar aan het experiment mee in de hoop daarmee betere studenten binnen te halen.
Dat doel is volgens Ineke Schram, hoofd bureau Externe Betrekkingen van de faculteit, zeker gehaald. Daar staan echter grote nadelen tegenover. De procedures bleken klantonvriendelijk, en leidden tot veel verwarring bij de aanmelders. ‘Dat willen we onze klanten niet aandoen’, aldus Schram.
Een van de problemen ontstond doordat de IBG uitgaat van afzonderlijke HEAO-opleidingen waarvoor men zich moet aanmelden. Per opleiding moesten de vastgestelde quota kloppen. Bij de HEAO-Breda wordt gewerkt met een gemeenschappelijke propedeuse, waardoor het er in het eerste jaar minder toe doet voor welke opleiding men uiteindelijk zal kiezen. Het kostte onverwacht veel bureaucratische handelingen van de faculteit en van de aanmelders om toch aan de IBG-procedures te voldoen.
Ook werden door de IBG fouten gemaakt bij de voorlichting aan de aanmelders en bij de registratie van de aanmeldingen. Hogescholen werden geconfronteerd met vele telefoontjes van studenten en ouders. Medewerkers van de IBG bleken niet of nauwelijks bereikbaar. En soms bleek de informatie van de IBG in strijd met die van de hogescholen.

De IBG erkent dat er het afgelopen jaar ‘dingen mis zijn gegaan’. Een aantal verbeteringen is al doorgevoerd. Zo wordt aan studenten beter uitgelegd wat decentrale selectie is. Ook medewerkers van de IBG zijn inmiddels beter geïnstrueerd, aldus een woordvoerder.

De HEAO-Breda heeft haar bezwaren ingebracht bij de commissie Sorgdrager, die het experiment moet evalueren. Gevraagd is wel bij het landelijk overleg betrokken te blijven worden, omdat men overweegt weer mee te doen als er betere procedures zijn. (MS/HOP, FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?